วิธีบูชาพระแม่ธรณี ให้ชีวิตรุ่งโรจน์

137

วิธีบูชาพระแม่ธรณี ให้ชีวิตรุ่งโรจน์

พระเเม่ธรณีท่านทรงเป็นเทพฝ่ายหญิงที่อยู่ในศาสนาพุทธเเละศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พระเเม่นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแผ่นดินมาช้านาน ท่านเปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวง จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า “ธรณิธริตริ” แปลว่า “ผู้ค้ำจุนพระธรณี” หรือในอีกนามหนึ่งทางศาสนาพุทธคือ พระศรีวสุนธรา
นามพระเเม่ธรณีนั้น หากกล่าวถึงในศาสนาเทพพราหมณ์ – ฮินดูจะมีเพียงส่วนน้อย ส่วนใหญ่มักทำการเคารพบูชาด้วยการเอาฝ่ามือแตะพื้นธรณีขึ้นมาแตะหน้าผากเพื่อแสดงความเคารพเท่านั้น ในส่วนของพระพุทธศาสนามักมีการสร้างรูปปั้นเป็นรูปทรงพระเเม่ธรณีบีบมวยผม(ตามความเชื่อในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าสู้พญามาร) พร้อมเครื่องบวงสรวงบูชาเเละ พร้อมบทสวดคาถาพระแม่ธรณีบีบมวยผม ความสำคัญในการบูชาพระเเม่ธรณี
พระเเม่ธรณีถือเป็นผู้ค้ำชูเเผ่นดินเเละคอยโอบอุ้มสรรพสัตย์ชีวิตทั้งปวงเพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนกำเนิดบนพื้นเเผ่นดิน ฉะนั้นหากจะเริ่มพิธีกรรมใดก็ตามที่อยู่บนพื้่นดิน ควรบูชาหรือบอกกล่าวพระเเม่ธรณีเป็นอันดับเเรก

พระแม่ธรณี

เครื่องบวงสรวงบูชา“พระแม่ธรณี”

 1. ผ้าแพรพรรณอย่างน้อย 3 สี
 2. ข้าวตอก น้ำนม
 3. ดอกไม้สีเหลืองแก่หรือสีส้ม
 4. พวงมาลัยดาวเรือง
 5. ขนมหวาน 7 ชนิด
 6. ผลไม้ 5 ชนิด (ผลไม้รสหวานเท่านั้น)
 7. รูปปั้นพระแม่ธรณี หรือรูปภาพ (มีหรือไม่มีก็ได้)
 8. ขั้นตอนการไหว้พระเเม่ธรณี

“วิธีบูชาพระแม่ธรณี”มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เริ่มโดยการตั้งรูปปั้นวางไว้เเละเตรียมสิ่งของจัดวางไว้บนโต๊ะ พร้อมจุดธูป 16 ดอก (สำหรับการบวงสรวงบอกกล่าว) หรือ 21 ดอก (สำหรับทำพิธีพร้อมเครื่องเซ่น)
 2. จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ ว่าพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วว่า“ อิติปิโสภะคะวาสะวาอะระหัง สุคะโตสวาหะ ” 3 จบ เเละกล่าวสวดในบทสวดบูชาพระเเม่ธรณีต่อทันที โดยว่าดังนี้ “ตัส สาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต” อย่างน้อย 3 จบ แต่ถ้าจะให้ดี 21 จบ (ตามกำลังของแม่พระธรณีคือ 21) สวดเสร็จแล้ว ให้แจ้งขออนุญาตว่าเราจะกระทำการใด ให้บอกกล่าวแก่ท่าน และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ แล้วปักธูปลงกับพื้นดิน
  สำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการกระทบพื้นดินเป็นประจำ สามารถตั้งท่านบูชาไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขออณุญาติในการทำสิ่งใดล่วงหน้าได้เช่นกัน
 3. สวดเสร็จแล้ว ให้ว่าต่อ ดังนี้
  คำอธิษฐานพระแม่ธรณี
  ผู้อธิษฐาน : พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือไร
  เจ้าแม่ธรณี(ตอบเอง) : อยู่แล้ว เราพระแม่ธรณี
  ผู้อธิษฐาน: ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า
  เจ้าแม่ธรณี(ตอบเอง) : เจ้าว่าอย่างไรหรือ
  ผู้อธิษฐาน : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ …(บ้านเลขที่ของท่าน)… นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกรรมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ด้วยกำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทอญ
  พระเเม่ธรณีนั้นเป็นเหมือนดั่งเช่นเทพชั้นสูงทั่วไป เราควรตั้งบูชาท่านให้คนสามารถไปมากราบไหว้ได้สะดวก ยิ่งคนมากราบไหว้มากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีต่อตัวเราเเละเทพยิ่งมีคนมากราบไหว้บูชามาก ยิ่งเป็นการเพิ่มพลังพลานุภาพเเก่ตัวองค์รูปสมมุติพระเเม่ธรณีเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก howto.nearbkk.com

ความเห็นถูกปิด