วิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพา บูชาที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

132

วิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพา บูชาที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ปัจจุบันไม่เพียงแต่มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปไหว้ขอพรไอ้ไข่ถึงวัดเจดีย์เพียงเท่านั้น แต่อีกจำนวนไม่น้อยได้เช่าวัตถุมงคลไอ้ไข่มาพกติดตัวหรือบูชาไว้ที่บ้าน สำหรับวิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพา มีข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องจัดเตรียมไว้ ดังนี้

วางหิ้งบูชาไอ้ไข่ให้ต่ำกว่าหิ้งพระประจำบ้าน โดยวางหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ
ไม่วางหิ้งบูชาไว้ใต้บันได ไม่หันหน้าไปทางห้องน้ำ หรือห้องครัว
รักษาความสะอาดหิ้งบูชาอยู่เสมอ
ไม่ควรคล้องพวงมาลัยที่องค์ไอ้ไข่
กระถางธูป 1 กระถาง
เชิงเทียน 1 คู่
แจกันดอกไม้ 1 คู่
พานหรือภาชนะสำหรับวางของไหว้ต่างๆ ซึ่งต้องแยกออกจากของใช้ในครัว
ของที่นำมาถวาย ได้แก่ ขนม ผลไม้ น้ำแดง นม ชุดทหารเด็ก ของเล่นเด็ก ฯลฯ
เลือกถวายในวันพระ วันอังคาร หรือวันเสาร์
จุดธูป 3 ดอกเมื่อต้องการบูชาหรือบนบาน
จุดธูป 1 ดอก เมื่อต้องการแก้บน

สิ่งที่ผู้บูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ ต้องยึดถือปฏิบัติก็คือ
สิ่งที่ผู้บูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ ต้องยึดถือปฏิบัติก็คือ “การมีสัจจะ”
ภายใต้กระแสความเลื่อมใสที่ผู้คนมีต่อ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” นำไปสู่พิธีกรรม ความเชื่อ คาถาและวิธีบูชาไอ้ไข่ ซึ่งเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลและที่พึ่งทางใจให้อยู่ในสัมมาอาชีพ เพราะสิ่งที่จะขอพรหรือบนบานต้องเป็นเรื่องสุจริตเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดกุศโลบายทางธรรมที่ผู้บูชาไอ้ไข่ต้องยึดมั่นก็คือ การมีสัจจะ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

ขอบคุณที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2000361

ความเห็นถูกปิด