วิธีแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์ และของแก้บนที่ควรมี

142

วิธีแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์ และของแก้บนที่ควรมี

สำหรับวิธีแก้บน ให้นำของแก้บนมาให้ไอ้ไข่ และจุดธูป 1 ดอกเท่านั้น สวดบทบูชาพระรัตนตรัย สวดบทนมัสการพระพุทธเจ้า และสวดคาถาบูชาไอ้ไข่ (บทสวดเหมือนตอนที่บนบาน) หลังจากนั้นให้กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้บนบานเรื่อง (บอกกล่าวเรื่องที่ได้บนบานไว้) บัดนี้ ด้วยบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ทำให้สมปรารถนาแล้วทุกประการ ข้าพเจ้าได้นำของมาถวายเพื่อแก้บน ด้วยถือสัจจะเป็นที่ตั้ง ขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดจากกัน นับแต่บัดนี้ด้วยเทอญ”

สิ่งของที่มักมีผู้เลื่อมใสนำมาแก้บนที่วัดเจดีย์ โดยเชื่อว่าไอ้ไข่ชื่นชอบ ได้แก่

ประทัด
รูปปั้นไก่ชน
ชุดทหาร
ชุดตำรวจ
ของเล่นเด็กผู้ชาย
น้ำแดง
ขนมเปี๊ยะ
กลองยาวแก้บน
มโนราห์แก้บน

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2000361

ความเห็นถูกปิด