วิธีใช้ สาริกาลิ้นทอง

395

วิธีใช้ สาริกาลิ้นทอง

วิธีใช้สาริกาลิ้นทอง

ขั้นตอนแรกเมื่อได้รับสาริกาลิ้นทองแล้วให้จุดธูปบอกพระภูมิเจ้าที่ 16 ดอก (กลางแจ้ง)
คำบอกกล่าวเจ้าที่ สาธุเถิดข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารัก ผีบ้านผีเรือนที่คุ้มครองดูแลบ้านหลังนี้ ข้าพระเจ้าชื่อ…………………..ได้อาศัยอยู่ใบบ้านหลังนี้บ้านเลขที่…………….วันนี้ได้นำเอาสาริกาลิ้นทองเข้ามาบูชาในบ้านสาริกาลิ้นทองนั้นมีได้ดวงจิตซึ่งเป็นดวงจิตที่ครูอาจารย์ท่าปรุงแต่งขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือลูกให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก การเงินให้ดีขึ้น ขอองค์เจ้าที่เจ้าทาง ช่วยเปิดโชค เปิดลาภ เปิดดวงเฮง ดวงเศรษฐี เปิดทางให้เขาเข้ามาในบ้านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
เสร็จแล้วให้เตรียมของดังนี้
1.ดอกไม้สีขาว 10 ดอก (ดอกอะไรก็ได้)   2.เทียนเล็ก 10 เล่ม  3.ธูป 10 ดอก
เมื่อเตรียมของครบแล้วให้นำของทั้งหมดวางในจานใบเดียวกัน กันเรียกว่า “ขัน5”   ขันห้าคือขันครูใช้บูชาครูบาอาจารย์ในภาคอีสานทั้งครูสายพระและฆราวาส ไม่ใช่ขันรับผีรับองค์ใดๆทั้งสิ้น
ทำขัน5เสร็จแล้วให้เอาสาริกาลิ้นทองวางในขัน5 นั้นด้วยแล้วไปหน้าหิ้งพระ(ถ้ามี) ถ้าไม่มีหิ้งพระให้วางตรงหัวนอนหรือหาทีๆเหมาะสมเอา
พอได้ที่แล้วให้สวดมนต์ไหว้พระ ตามที่เราสวดได้หรือตามหนังสือสวดมนต์ก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าบทไหน สวดมนต์เสร็จให้ว่าคาถา
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(ว่า 3หน)
พุทธัง อาราธนานัง
  ธัมมัง อารธนานัง  สังฆัง อาราธนานัง
 พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ มะอะอุ  (ว่า1 หน)

วิธีใช้ สาริกาลิ้นทอง
กล่าวเสร็จว่าให้ว่า  สาธุเถิดข้าพระเจ้าขอบารมีคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มาประสิทธิให้ลูกใช้สาริกาลิ้นทองนี้ประสบผลสำเร็จให้มีแต่โชคลาภค้าขายดี ติดต่อเจรจาอันใดให้ประสบผลสำเร็จ คนรักคนเมตตา จะทำธุรกิจการใดขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป……………………..อื่นๆอธิฐานตามปรารถนาเถิด
อธิฐานเสร็จให้วางขัน5 หน้าหิ้งพระ หรือหัวนอนแล้วนำสาริกาลิ้นทองไปใช้ได้เลย ส่วนขัน5 วางไว้ก่อน 3 วันแล้วลาไปทิ้งได้
เมื่อจะใช้สาริกาลิ้นทอง ให้ยกสาริกาลิ้นทองนี้ขึ้นหัวแล้วท่องคาถา อธิฐานเอาตามปรารถนาแล้วใช้สาริกาลิ้นทองนี้ได้
** อยากใช้สาริกาลิ้นทองนี้ประสบผลสำเร็จถ้าให้ดีต้องสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนและถือศีล5ให้บริสุทธิ์เป็นเวลา 3 วัน แล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร เทวดารักษาตัว อุทิศให้พ่อแม่และครูอาจารย์ที่ทำสาริกาลิ้นทองนี้ เพื่อเป็นการเปิดดวง เปิดโชครับทรัพย์ รับความเฮงๆ รวยๆ  ตลอดไป
**ของดีจะคุ้มตัวต้องเป็นคนคิดดี พูดดี ทำแต่ความดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ครูบาอาจารย์จะอำนวยอวยให้ชีวิตเจอแต่สิ่งที่ดีมีโชคลาภไม่ขาดสาย
พระคาถาเมื่อจะขอพรหรือเมื่อจะเลี้ยงจะเซ่น
(นะโม3 จบ)_________________________________(ไว้สำหรับคนบูชา)
ว่าคาถา 
จบ) แล้วอธิฐานขอตามปรารถนาเถิด

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก puttapasit.lnwshop.com

ความเห็นถูกปิด