ว่ากันว่า ปีใดมีเดือนแปดสองหน ฝนจะแล้งจริงหรือ?

127

ว่ากันว่า ปีใดมีเดือนแปดสองหน ฝนจะแล้งจริงหรือ?

 

ระบบปฏิทินจันทรคติเมืองไทย บางปีจะมีเดือนแปดสองหนแล้วความเชื่อคนโบราณว่า คราใดที่มีแปดสองหน ฝนจะแล้ง จริงหรือไม่ แล้วทำไมต้องมีแปดสองหน

จากสูตรปฏิทินพุทธที่คนไทยโบราณกำหนดจะวันออกพรรษา ไว้ประมาณปลายเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากการนับวัน เดือนปี คนไทยจะต้องยึดตามสากล ส่งผลทำให้วันออกพรรษาร่นขึ้นมาอยู่ที่ต้นเดือนตุลาคมและแล้วการนับวันตามสูตรกลับทำให้ทำท่าจะร่นเข้าไปในเดือนกันยายนปีต่อไป การแก้ปัญหาคือจะกำหนดให้ปีที่จะทำท่าจะร่นเข้าไปในเดือนกันยายนมีแปดสองหน เรียกว่า “ ปีอธิกมาส” อธิก แปลว่า เกิน มาส แปลว่าเดือนรวมความหมายแปลว่าเดือนเกิน จะต้องเกินเดือนแปด สองหนซ้ำเดือนหนึ่ง เพราะจะแก้ปัญหาเรื่องการชดเชย ยืดวันเดือนออกไปทำให้มีเดือนพิเศษเพิ่ม เป็นแปดสองหนเดือนแปดจะเริ่มนับเป็นวันเข้าพรรษาเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน คนไทยโบราณจะยึดเป็นฤดูการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่ชาวไทยมีมาตั้งแต่โบราณ ฉะนั้นคนไทยจะเริ่มเดือนแปดเป็นเดือนที่เริ่มนับน้ำฟ้าน้ำฝนก่อนทำนา กรณีปีคาดเคลื่อนเดือน คล้อย คนโบราณว่าจะมีผลกระทบต่อข้าวในนา

ที่มาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้กับพระสงฆ์สาวกพระองค์เข้าพรรษาโดยเริ่มต้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับต้นฤดูฝน เพื่อให้บรรดาสงฆ์ได้อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือนตามปฏิทินจันทรคติ เพื่อใช้เวลาช่วงนี้ศึกษาทบทวนเนื้อหาของธรรมะ และไม่ไปรบกวนชาวบ้านที่ทำนาไปเหยียบต้นข้าวในนา และสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดิน หากยึดปฎิทินจันทรคติเดิม ๆ ไม่มีการยึดเดือนแปดสองหนระยะเวลาเข้าพรรษาที่ควรจะเป็นหน้าฝนจะร่นมาตรงกับฤดูร้อนและฤดูหนาวในที่สุด

การกำหนดว่าปีใดจะเป็นปีอธิกมาส คติความเชื่อคนโบราณจะใช้วิธีนับทดซึ่งแต่ละสำนักผู้ทำปฏิทินอาจกำหนดแตกต่างกัน แต่การทำปฏิทินแบบไทยจะทำกันปีต่อปีเพราะไม่มีสูตรคำนวณตายตัวจะใช้ข้อมูลจากปีก่อนหน้าเป็นตัวตั้ง ความเชื่อที่ว่าปีใดมีเดือนแปดสองหนฝนจะแล้ง อาจไม่จริงเสมอไปเพราะจำนวนปริมาณน้ำฝนจะขึ้นอยู่กับ การก่อตัวพายุในมหาสมุทรและความกดอากาศจากประเทศจีน ส่งผลให้บางปีอาจฝนแล้งบางปีมีพายุ มีปริมาณฝนมาก เดือนแปดสองหนอาจเป็นปีที่บังเอิญตรงกัน เป็นแค่ความเชื่อที่คนโบราณสังเกตพบ

 

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/

ความเห็นถูกปิด