ว่าด้วยเรื่องยมบาล คือใคร จากคำสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่

161

ว่าด้วยเรื่องยมบาล คือใคร จากคำสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่

 

เคยสงสัยไหมว่ายมบาลที่คนโบราณสมัยก่อนชอบสั่งสอนลูกหลานว่า คือผู้พิพากษาดวงวิญญาณที่ไปสู่ภพภูมิเมื่อตายไปแล้ว คือใครมีลักษณะบุคลิกอย่างไร เวลาตายไปแล้วเจอยมบาลต้องทำอย่างไร

คติความเชื่อคนโบราณมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ชอบสอนให้เด็ก ๆ ทำความดีละเว้นความชั่ว ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้ ผู้ใดทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วต้องลงนรก เด็กบางคนสงสัยว่าแล้วไปตอนไหน บางคนทำดีแทบตายไม่ได้ไปสวรรค์สักที คนทำกรรมชั่วยังอยู่ดีมีความสุข คนโบราณชอบตอบว่าเวลาตายค่อยได้ไป แล้วตอนตายจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ไปสวรรค์หรือนรก ใครตัดสิน กรรมชั่วดีที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไว้มีคนจดบันทึกไว้ที่ไหน

เรื่องราวข้างต้นคนโบราณที่เป็นพุทธศาสนิกชนกล่าวว่า เมื่อทุกคนตายไปจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อพระยายมราช เทพองค์นี้คือตำแหน่ง และดำรงตามวาระ พระยายมราชองค์ปัจจุบันชาติกำเนิดสมัยพุทธกาลเป็นเจ้าเมือง มีหน้าที่ตัดสินคดีแต่ครั้งหนึ่งจำใจต้องตัดสินความบิดาตนเอง ซึ่งไปฆ่าคนตาย ตามกฎหมายสมัยก่อนจำต้องตายตกไปตามกัน เจ้าเมืองตกอยู่ในภาวะลำบากแต่จำใจสั่งประหารบิดาตนเอง เมื่อเจ้าเมืองสิ้นอายุขัยเหตุแห่งความยุติธรรมที่เคยทำไว้ จนเทพชั้นสูงแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็นพระยายมราช ทำหน้าที่ตัดสินความวิญญาณผู้ตาย ข้างกายมีเทพกุมภัณฑ์สองตนคือสุวรรณ และสุวาน เทพที่ว่ารูปกายเป็นยักษ์บุคลิกเป็นชายตัวเล็ก รูปร่างไม่สูงมากนัก ทำหน้าที่คอยตรวจบันทึกว่าผู้ตายเคยทำกรรมชั่วอะไรบ้าง บันทึกที่ว่าเรียกว่าบัญชีหนังหมา บัญชีนี้จะตั้งอยู่บนแท่นคล้าย ๆโต๊ะสูงท่วมศีรษะคน บัญชีหนังหมามีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มใหญ่ ๆ เชื่อว่าทำจากหนังสุนัข จะบันทึกเรื่องราวกรรมชั่วกรรมดีที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ ปกเป็นหนังแข็ง มีกระดาษหนาสีน้ำตาล ตัวอักษรสีดำจารึกในเนื้อกระดาษคือกรรมที่ได้รับการชดใช้หรือการอโหสิจากเจ้ากรรมนายเวรแล้ว แต่กรรมที่กระทำยังไม่ได้รับผลจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน ผู้สร้างบาปหนักวิญญาณผู้ตายจะไปสู่นรกภูมิ แต่กรรมดีมีมากจะได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทพชั้นล่างกลางสูงตามแต่กำลังหน่วยบุญที่เหลือ

คติความเชื่อคนโบราณอยากจะสั่งสอนลูกหลานให้สร้างความดี ละเว้นความชั่ว จนส่งผ่านความเชื่อเรื่องการพิพากษาความชั่วดีเมื่อตายไปแล้ว ผ่านเรื่องราวยมบาล จะมีอยู่จริงไหม ยังไม่เคยมีการพิสูจน์

 

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล : https://horoscope.thaiza.com/content/492304/

ความเห็นถูกปิด