สวดคาถากันฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า

811

สวดคาถากันฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า

ย่างเข้าหน้าฝนแล้วช่วงนี้พายุฤดูร้อนกำลังพัดผ่านแน่นอนว่าต้องเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนมาต้องป้องกันตัวไว้ท่องคาถากันฟ้าผ่าช่วยให้คนอันตรายแคล้วคลาดเข้าไร่เข้านาตากฝนตากฟ้าท่องคาถทช่วยได้

ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง

คาถากันฟ้าผ่า 

อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธายะฯ

คาถานี้ใช้สวดภาวนาเวลาฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด