สวดคาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน ให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์

85

สวดคาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

(ตั้งนะโม 3 จบ)

คาถาอุปถัมภ์

“อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา

อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา

ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะฯ”

(ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด