สวดมนต์สุดสัปดาห์ สวดแล้วดี เสริมโชคลาภบารมี

119

สวดมนต์สุดสัปดาห์ สวดแล้วดี เสริมโชคลาภบารมี

บทสวดมนต์สุดสัปดาห์ สวดเสริมดวง เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต จะมีบทสวดไหนบ้าง ที่นี่รวบรวมมาให้แล้ว
สวดมนต์สุดสัปดาห์ หากใครที่ไม่มีเวลาสวดมนต์ทุกวัน ก็สามารถสวดมนต์ช่วงสุดสัปดาห์ได้เช่นกัน การสวดมนต์สามารถทำได้ทุกวัน และไม่ว่าจะเวลาไหน เมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ วันนี้เราจึงรวบรวมบท สวดมนต์สุดสัปดาห์มาฝาก จะมีบทสวดมนต์บทไหนบ้าง ไปดูกันเลย

สวดมนต์สุดสัปดาห์ สวดแล้วดี เสริมโชคลาภบารมี

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะโต ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า สวดมนต์สุดสัปดาห์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
บทความที่เกี่ยวข้อง : สวดมนต์ทำวัตรเช้า รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า เริ่มต้นวันดี ๆ

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสังโยค)

(บทนำ) สุปะฏิปันโน
(บทรับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดมนต์สังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกเลศมาร บ่ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ่ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบ็ญจพิธจักษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)

 

 

ที่มา : https://th.theasianparent.com/

ความเห็นถูกปิด