สักการะ 5 ทวยเทพเส้นทาง BTS “รักรุ่ง งานสำเร็จ ร่ำรวยเป็นสุข”

109

สักการะ 5 ทวยเทพเส้นทาง BTS “รักรุ่ง งานสำเร็จ ร่ำรวยเป็นสุข”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการขอพรถือเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่คนไทยมานาน โดยเฉพาะการสักการะเพื่อเพิ่มสิริมงคลให้ชีวิตในทุกๆ ด้าน ยิ่งในย่านเศรษฐกิจอย่างราชประสงค์แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสร้างไว้เพื่อปกปักษ์รักษาสถานที่แห่งนั้น รวมถึงให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาเป็นการสร้างสิริมงคลให้ชีวิต และแต่ละองค์เทพก็มีความเชื่อเรื่องประทานพรแตกต่างกันไป ใครอยากเสริมมงคงด้านไหน ไปตามลายแทงนี้เลย ลง BTS ชิดลม สถานีเดียวไหว้ได้ครบ

ท้าวอมรินทราธิราช – เทพแห่งความรุ่งเรือง ปกป้องพ้นจากสิ่งเลวร้าย

หากเดินลงจาก BTS สถานีชิดลมจุดแรกที่จะเจอคือ ท้าวอัมรินทราธิราช หรือพระอินทร์ หน้าห้างอัมรินทร์พลาซ่า เป็นเทวดาองค์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ โดยเป็นประมุขแห่งทวยเทพ และเป็นประธานเทวสภา มีอำนาจหน้าที่ปกครอง ควบคุม ธำรง รักษา และบำรุงสวรรคโลกและมนุษยโลก ปรากฏมากในปรัมปราของศาสนาพราหมณ์ซึ่งสงครามระหว่างพระอินทร์และความชั่วร้าย

ปัจจุบันตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ พระอินทร์มีหน้าที่รองจากตรีมูรติ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม อำนาจหน้าที่บางประการของพระอินทร์ถูกโอนไปให้ตรีมูรติ เช่น พระอิศวรกลายเป็นประมุขสูงสุดแห่งทวยเทพและเป็นประธานเทวสภา พระนารายณ์มีอำนาจหน้าที่อภิบาลมนุษยโลกแทน กับทั้งพลังอำนาจของพระอินทร์ยังเป็นรองตรีมูรติ เป็นต้นว่า ในคราวที่พระนารายณ์แบ่งภาคลงไปเป็นพระกฤษณะ พระกฤษณะสามารถสำแดงเดชยกเขาบังห่าฝนที่พระอินทร์บันดาลให้เกิดขึ้นมา เพื่อทรมานเหล่าผู้คน เพราะเสื่อมศรัทธาในพระอินทร์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พวกพรหมณ์ของไวษณพนิกาย แต่งขึ้นภายหลังแล้วนำไปเพิ่มเติมในเรื่องราวของ พระกฤษณะเจ้าภายหลัง เพื่อลดความเชื่อถือในองค์อินทร์ อย่างไรก็ตามพระอินทร์ถือเป้นเทพแห่งการปกป้องและปัดเป่าความชั่วร้ายภัยต่างๆ ให้เราหลุดพ้นได้

ท้าวมหาพรหม – เทพแห่งความสำเร็จ

เดินต่อมาอีกหน่อย ใจกลางสี่แยกราชประสงค์หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ที่ตั้งแห่งศาลท้าวมหาพรหม จุดศูนย์รวมการกราบสักการะที่ได้รับความนิยมสูงจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ความศํกดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็น จึงมีผู้เวียนไปกราบไหว้อยู่จำนวนมาก ในคัมภีร์มัตสยาปุราณะเล่าว่า พระพรหมเดิมทีมีถึงห้าพักตร์ การที่มีห้าพักตร์เกิดจาก การที่พระพรหมให้ได้กำเนิดผู้หญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึ้นมา ความงามของศตรูปทำให้พระองค์หลงใหล เมื่อศตรูปนี้เคลื่อนไปทางใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพื่อมองตามไปด้วย แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้า ทำให้พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์จากพระเนตรที่สามที่กลางพระนลาฏเผาพระพักตร์ที่อยู่ด้านบนเศียรของพระพรหม จนเหลือเพียงสี่พักตร์ แต่อีกความเชื่อหนึ่งเล่าว่า เพราะพักตร์ด้านบนของพระพรหมนั้นเจิดจรัสมาก ทำให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้ จึงขอร้องให้พระศิวะเป็นผู้ตัดให้ และยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์, กษัตริย์ เกิดจากอก, แพศย์เกิดจากส่วนท้อง และศูทรเกิดจากเท้า

ในปัจจุบัน ศาลท้าวมหาพรหมอยู่ในความดูแลของ “มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม” มีการรำละครชาตรี แก้บนกันทุกวัน โดยเหตุเชื่อกันว่าถ้าบนบานด้วยละครรำ จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีนถึงมีการจัดทัวร์มาสำหรับไหว้สักการะโดยเฉพาะ และมีชาวจีนที่มีชื่อเสียงหลายคนเคยเดินทางมาที่นี่

พระอุมาเทวี – เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์

หน้า Big C ราชดำริ หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีศาลพระอุมาเทวีซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะอยู่ด้านหน้า พระอุมาเทวีเป็นเทวดาสตรีในศาสนาฮินดู เป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน ตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่า พระนางเป็นด้านอ่อนโยนและเอาใจใส่ของเทวีศักติ พระนางยังแสดงพระองค์หลายปาง แต่ละปางเป็นที่รู้จักด้วยหลายชื่อหลายเรื่องราวพระนาง พร้อมด้วยพระลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง และพระสรัสวดี เทวีแห่งความรู้ ประกอบกันเป็นองค์สาม ของเทวีฮินดู เรียกว่า ตรีเทวี

พระนางเป็นพระชายาของพระศิวะ เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้าย พระนางทรงให้กำเนิดพระคเณศกับพระขันทกุมาร คัมภีร์ปุราณะยังกล่าวว่า พระนางเป็นพระพี่นางหรือน้องนางของพระวิษณุ และของพระคงคา นอกจากนี้ยังมีอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม เป็นโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่ถนนสีลม สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระแม่อุมาเทวี สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีสุรศักดิ์หรือสถานีศาลาแดงได้เช่นกัน

พระตรีมูรติ – เทพแห่งความรัก

ว่ากันว่าถ้าพาคนที่ชอบมาไหว้พระตรีมูรติด้วยกันจะสมหวังในเรื่องความรัก ยังคงเป็นความเชื่อที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เทพแห่งความรักหรือพระตรีมูรติอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เวิลด์ เชื่อว่า คือร่างอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย–หญิง สมหวังในความรักนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่เป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติ ทุกคืนในวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 21.30 น. บรรดาผู้ที่อยากสมหวังในความรักจะมาอธิษฐาน เพื่อให้ตนเองได้รับความสมหวังในความรักที่ปรารถนา ด้วยความเชื่อที่ว่า เวลา 21.30 น.ของวันนั้นมหาเทพจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อรับคำอธิษฐาน โดยใช้ดอกกุหลาบสีแดงในการกราบไหว้อธิษฐาน

พระพิฆเนศวร – เทพแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยาการ การประพันธ์

ในบริเวณใกล้ๆ กับพระตรีมูรติเป็นที่สถานที่ตั้งของพระพิฆเนศวรเช่นกัน เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ คนไทยถือว่าพระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยยอมรับในพระพิฆเนศให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศเป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใด ๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หน่วยงานราชการกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ถือเอาพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์

พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระปารวตีหรือพระแม่อุมา มีพระวรกายเป็นมนุษย์ มีพระเศียรเป็นช้าง ทุกคนเคารพนับถือพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น “วิฆเนศ” นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรคสามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และยังหมายถึงทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ananda.co.th

ความเห็นถูกปิด