สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และหลังถอดพระ

111

สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และหลังถอดพระ

 

เคล็ดลับการห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และหลังถอดพระ

 

พระเครื่องและเครื่องรางของขลัง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยนิยมและให้ความนับถือ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการห้อยพระให้ถูกหลัก สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และสิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

การห้อยพระเครื่องนั้น เป็นเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความสบายใจ เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้น จึงไม่มีข้อห้าม หรือข้อกำหนดว่าจะต้องห้อยพระกี่องค์ จำนวนจะต้องเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ ล้วนแล้วแต่ความความสะดวกสบายใจของเราทั้งสิ้น

สำหรับการเรียงลำดับการห้อยพระเครื่องนั้น ตามหลักแล้วจะเรียงตามเนื้อนาบุญของพระแต่ละองค์ ตามหลักชั้นยศ อายุปี เริ่มจากลำดับแรกสุด คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ครูบาอาจารย์ สุดท้ายคือ ฆราวาส เช่น พระมหากษัตริย์

4 สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ

– ตั้งจิตมั่นอธิษฐาน
– ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
– สวดบทคาถาอัญเชิญพระ (สวด 3 จบ) “สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ”
– ขอพรในสิ่งที่ตั้งใจ “ลูก (เอ่ยชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด) ในวันนี้ ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยดลบันดาลให้ลูกประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยเทอญ”

สิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

สวดบทขอขมาพระรัตนตรัย “อุกาสะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะ เม ภันเต” ลูก (เอ่ยชื่อตนเอง) ขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในตลอดทั้งวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาคุ้มครองลูกมาตลอดวัน ขอพระเมตตาคุ้มครองลูกตลอดคืน ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกตลอดกาลนานเทอญ

 

 

 

 

ที่มา : https://thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด