“หลวงปู่ทอง ปภากโร” กับอักขระโบราณบนร่างที่น้อยคนนักจะรู้จัก

313

“หลวงปู่ทอง ปภากโร” กับอักขระโบราณบนร่างที่น้อยคนนักจะรู้จัก

“หลวงปู่ทอง ปภากโร” ท่านหลวงปู่เดินธุดงค์ จาริกอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นจึงได้มีการธุดงค์ไกลขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงป่าลึกประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญา เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา และอุปทานทั้งปวง เมื่อพิจารณาเห็นสมควรแก่การปฏิบัติแล้ว หลวงปู่ธุดงค์จากลาว กลับมายังประเทศไทย เดินข้ามเขตด้านจังหวัดอุบลราชธานี สู่จังหวัดศรีสะเกษ กลับบ้านเกิดที่บ้านคูบ

“หลวงปู่ทอง ปภากโร” กับอักขระโบราณบนร่างที่น้อยคนนักจะรู้จัก

อย่างไรก็ดี จากประวัติอันน่าสนใจทั้งเรื่องของความแก่กล้าในวิชาอาคม และความแตกฉานในความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ แม้จะมีท่าทีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา ทุกคนกลับทราบดีว่าหลวงปู่นั้นมีจิตเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ท่านนั้นมีจิตที่แจ่มใส หมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส เป็นที่พึ่งทางธรรมให้แก่ญาติโยมทุกคนอย่างแท้จริง

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าต่อของตำนาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอขอบคุณที่มา : https://www.kidnan.com/25264/

ความเห็นถูกปิด