“หลวงพ่อเขียน” ผู้สร้างตำนาน “เขาคิชฌกูฏ” แห่งเมืองจันท์ ตอนที่ 1

125

“หลวงพ่อเขียน” ผู้สร้างตำนาน “เขาคิชฌกูฏ” แห่งเมืองจันท์ ตอนที่ 1

 

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียสำคัญของเมืองไทย หลังข่าวการมรณภาพของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง “หลวงพ่อเขียน” หรือ “ท่านพ่อเขียน” ซึ่งจากไปอย่างสงบด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2555 สิริรวมอายุ 82 ปี 62 พรรษา

สำหรับหลวงพ่อเขียน (เขียน ขันธสโร) หรือ พระครูธรรมสรคุณ เดิมชื่อ “เขียน ทองคำ” เกิดเมื่อวันที่ 18
ก.พ. 2473 อุปสมบทวันพุธที่ 16 พ.ค. 2494 ณ วัดกะทิง ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) พ.ศ. 2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกะทิง พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เจ้าอาวาสชั้นตรีที่พระครูธรรมสรคุณ พ.ศ. 2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นตรี
พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นโท พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นเอก

ขณะที่ผลงานด้านสังคม พ.ศ. 2538 ริเริ่มโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียน โดยการเข้าไปบรรยายธรรมในโรงเรียนหลายแห่ง พ.ศ. 2541 ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “นำวัดเข้าสู่โรงเรียน” และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “อารยธรรมของจันทบุรี-อาณาจักรจันทบูรเมืองเพนียด” ซึ่งจากผลงานดังกล่าว ทางสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ท่าน พ.ศ. 2546 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแนะแนวชีวิตและสังคม จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

 

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9550000053091

ความเห็นถูกปิด