“หลวงพ่อเขียน” ผู้สร้างตำนาน “เขาคิชฌกูฏ” แห่งเมืองจันท์ ตอนที่ 2

126

“หลวงพ่อเขียน” ผู้สร้างตำนาน “เขาคิชฌกูฏ” แห่งเมืองจันท์ ตอนที่ 2

หลวงพ่อเขียน ท่านมีชื่อและโดดเด่นทางด้านจิตตภาวนา สามารถเดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกตำนานการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนเขาคิชฌกูฏ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วง ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม-24 มีนาคมที่ผ่านมา

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนเขาคิชฌกูฏ

สำหรับรอยพระพุทธบาทพลวง หรือรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ถูกค้นพบในราว พ.ศ. 2397 แต่ผู้ที่มาบุกเบิกเปิดตำนานรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ให้คนรู้จัก และให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้ สักการะในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ“หลวงพ่อเขียน”(ผู้ล่วงลับ) โดยในปี พ.ศ. 2515 หลวงพ่อเขียนได้บุกเบิกทางขึ้น และนำรถยนต์ขึ้นเขาเป็นครั้งแรก ก่อนจะค่อยๆ พัฒนาเส้นทางขึ้นยอดเขาให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

รอยพระพุทธบาทพลวงขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีความพิเศษตรงที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,050 เมตร นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปรากฏอยู่บนก้อนหินใหญ่ โดยใกล้กันนั้นมีหินลูกพระบาทหรือหินลูกบาตร ที่เป็นหินก้อนใหญ่มากตั้งตระหง่านอยู่ ลักษณะเหมือนหินเรือใบที่เกาะ
สิมิลัน จ.พังงา

โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่นั้นจะได้บุญสูง ผู้คนจำนวนมหาศาลจึงพากันขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทกันเป็นจำนวนมหาศาลในทุกๆ ปี

นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับรอยพระพุทธบาทยังมีประติมากรรมหินรูปร่างแปลกตาที่สอดคล้องกับตำนานทางพุทธศาสนา อาทิ หินพระนอน ลานแข่งรถพระอินทร์ ถ้ำฤาษี หินรูปร่างคล้ายเต่าและช้างใหญ่ รวมถึงรอยเท้าพญามารปรากฏให้เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี แม้วันนี้หลวงพ่อเขียนจะละสังขารจากโลกนี้ไปท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของศิษยานุศิษย์ แต่ตำนานผู้บุกเบิกรอยพระพุทธบาทพลวงแห่งเขาคิชฌกูฏยังคงอยู่คู่เมืองจันท์ตลอดไป

 

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9550000053091

ความเห็นถูกปิด