ห้ามใส่ชุดสีแดง นมัสพระธาตุศรีสองรัก เพราะ ??

94

ห้ามใส่ชุดสีแดง นมัสพระธาตุศรีสองรัก เพราะ ??

 

งานนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก นิยมจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ถือเป็นประเพณี

ที่สืบทอดกันมาช้านาน สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้าย ปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะช่วยกันทำความสะอาด ตลอดจนซ่อมแซมสถานที่ชำรุดทรุดโทรมบริเวณพระธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอย่างยิ่ง แล้วคุณล่ะ รู้จักพระธาตุศรีสองรักมากพอหรือยัง ไปดูกัน

1.”สองรัก” มาจากครั้นที่สร้างพระธาตุเกิดขึ้นในตอนที่อาณาจักรหงสาวดี พม่ารุกรานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างในลาว ทั้งสองอาณาจักรจับมือร่วมกันเพื่อต้านทัพพม่าและทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงเขตแดนซึ่งกันและกันจารึกไว้ในแผ่นหิน พร้อมกับสร้าง “พระธาตุสีสองฮัก”บริเวณเนินสูงฝั่งตะวันออกของน้ำหมันถือเป็นหลักเขตแดนของทั้งสองอาณาจักร

2.พระธาตุศรีสองรัก ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมธาตุโดยตรง จึงไม่ได้มีอัฐิของผู้หนึ่งผู้ใดบรรจุอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักเขตแดนของสองอาณาจักร ความศักดิ์สิทธิ์มาจากการสัตยาธิษฐานให้ดินแดนแถบนี้ห้ามใครล่วงล้ำ ไม่มีใครคิดคดที่จะรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งได้

3.ในช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับงานฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรัก จะเต็มไปด้วย”ต้นผึ้ง” ทำมาจากกาบกล้วยตัดมัดเสียบให้เป็นโครงรูปทรงสามเหลี่ยม และเสียบแผ่นเทียนไว้ทั่วโครง นำไปสักการะพระธาตุซึ่งไม่ค่อยเห็นในที่อื่นๆ

4.ตามความเชื่อของชาวบ้านว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบสีแดง ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลองสมโภชพระะธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์บริเวณองค์พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์”สีแดง” เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุด้วย เนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า ตรงข้ามกับความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

5.การเวียนเทียนแตกต่างจากที่อื่น โดยชาวบ้านจะนำแท่งเทียนมามัดรวมกันแล้วให้ทุกคนนั่งเรียงกันรอบองค์พระธาตุ ผู้นำในพิธีจุดเทียนแล้วเวียนไปทางขวามือ ส่งต่อไปเรื่อยๆตลอดทางจะมีการจุ่มน้ำมนต์เป็นระยะๆเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านนิยมเอาเทียนและน้ำมนต์ไปบูชา

 

 

 

ที่มา : http://www.chachanat.com/blog/พระธาตุศรีสองรัก/

ความเห็นถูกปิด