องค์ธิดารัชทายาท แห่งนาคราชบาดาล ตอนที่ 2

77

 องค์ธิดารัชทายาท แห่งนาคราชบาดาล ตอนที่ 2

(ต่อจากตอนที่ 1 )สำหรับพระพี่นางทั้งสอง เพราะแตกต่างจากครั้งที่ทั้งสองพระนางยังไม่ได้พบรัก ทั้งสองพระองค์ดูมีการแข่งขันเพื่อที่จะชิงตำแหน่ง องค์รัชทายาทเพราะทุกๆ พระองค์ล้วนแล้วแต่
มีพระพี่เลี้ยง แม่นม ตลอดจนราชครู และ ราชองค์รักษ์ประจำพระวรกาย แต่ละละพระองค์ ก็จะถูกฝึกและร่ำเรียนวิชาบู้และหมุน เพื่ออนาคตจะได้ถูกแต่งตั้งให้ได้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาท


แต่มีพระธิดาทิพย์สุวรรณจันทรา ทรงเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่น่าเกรงขาม สำหรับข้าราชบริพาล ตลอดจน พระพี่เลี้ยง แม่นม ราชครู และองค์รักษ์ เพราะว่าไม่ว่าจะศึกษา หรือร่ำเรียน
ในศาสตร์ใด ๆ พระองค์ล้วนแล้วทั้งเก่งและแกร่ง ศึกษาได้ทุกๆ อย่งที่สำคัญพลังจิตของพนะนางเหนือความคาดหมาย เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งพระบิดา และ พระมารดา พระองค์
ทรงมีพลังจิตที่เข้มแข็งที่ดวงพระเนตร และ ทรงเดินทางไปไหนมาไหนโดยสภาวะจิต ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหน ๆ บู้หมุน พระองค์ก็ได้ทั้งหมด เป็นนักรบที่ไม่เคยแพ้ใคร จะทรงโดดเด่น
ในทุก ๆ ด้าน พระนางมักจะนั่งบำเพ็ญเพียรเสมอ จะทรงรู้ทรงเห็นทุก ๆ อย่าง ด้วยความที่พระองค์มีความองอาจสามารถ เหตุผลนี้ ตำแหน่งองค์รัชทายาทคงไม่ใช่ใครนอกจากพระนาง
ที่องค์อาจสง่างาม ส่วนพระธิดาสุวรรณมณี ทรงเก่งการเรือนและอ่อนหวานนุ่มนวล เรื่องการรบการยุทธว่าไปนั้น พระนางยังทรงห่างไกลต่อพระพี่นางองค์รัชทายาทมาก แต่พระนาง
ก็ยินดีที่จะจงรักภักดีต่อพระพี่นาง เพราะพระพี่นางเป็นแบบอย่างที่ดีของพระนาง แม้พระพี่นางองค์ที่ ๑ และพระพี่นางองค์ที่ ๒ ความสามารถทั้งสองก็ยังห่างพระนางสุวรรณจันทราองค์รัชทายาท

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล facebook : สายญาณพญานาคราชและมหาเทพเทวามหาเทพเทวี

ความเห็นถูกปิด