องค์ธิดารัชทายาท แห่งนาคราชบาดาล ตอนที่ 1

518

 องค์ธิดารัชทายาท แห่งนาคราชบาดาล ตอนที่ 1

ณ เมืองพญานาคราชเมืองๆ หนึ่งตามตำนานอดีตโพ้นที่เล่าขาร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์การปกครอง ก็ปปกครองโดยกษัตริ์ และ ราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงรักใคร่กันมาก กษัตริ์
พระองค์นี้แตกต่างพระองค์อื่น หรือ เมืองอื่น ๆ ทรงมีใจรักภักดีต่อองค์มหาราชินี ที่งดงาม บ้านเมืองสุขสงบเพราะความเป็นอยู่ที่ดี ชาวเมืองนาคราชเมืองๆ นี้ ก็ชอบและสนใจ

องค์ธิดารัชทายาท แห่งนาคราชบาดาล ตอนที่ 1

พระธรรมคำสอน ของพระอริยะเจ้า และ พระพุทธเจ้า เพราะส่วนมากเมืองนี้ พระมหากษัตริย์จะไป กราบนิมนต์พระหลวงพ่อลงมาโปรด เหล่าข้าราชบริพาล ประชาชน ตลอดจน
ราชธิดา ของพระองค์ เสียดายแต่ทว่า พระองค์ไม่มีราชโอรส ทรงมีพระราชธิดา ทั้งหมด ๔ พระองค์ และก็ได้ฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัติเข้าสมาธิกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร ทุกๆ
พระองค์ล้วถูกอบรมสั่งสอน และ ปลูกฝังนิสัย การศึกษาเหล่าเรียนให้เพียรทุก ๆ แขนง เพื่อต่อไปในภายภาคหน้า จะต้องมีพระราชธิดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นปกครองบ้านเมือง
เป็นกษัตริยาแทนองค์พระมหาบิดา พระนางทั้งสี่พระองค์
พระธิดาทิพย์สุวรรณอักษรา ทรงเป็นพระธิดาที่พระศิริโฉมงดงามองค์ที่หนึ่ง
พระธิดาทิพย์สุวรรณเกษร ทรงเป็นพระธิดาที่พระศิริโฉมงดงามองค์ที่สอง
พระธิดาทิพย์สุวรรณจันทรา ทรงเป็นพระธิดาที่พระศิริโฉมงดงามองค์ที่สาม
พระธิดาทิพย์สุวรรณมณี ทรงเป็นพระธิดาที่พระศิริโฉมงดงามองค์ที่สี่
พระนางทั้งสี่ ด้วยที่ว่า พระพี่นางองค์ที่หนึ่ง และองค์ที่สอง ทรงอภิเษกสมรสเพราะอย่างที่ว่า ความรักมักห้ามกันไม่ได้เสมอ เพราะบทความรักเข้าจู่โจม ทรัพย์สมบัติใด ๆ ก็ดูไร้ค่า

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ขอบคุณที่มาข้อมูล facebook : สายญาณพญานาคราชและมหาเทพเทวามหาเทพเทวี

ความเห็นถูกปิด