อยากรวยจนเงินสวดคาถาพารวยเป็นประจำ

286

อยากรวยจนเงินสวดคาถาพารวยเป็นประจำ

คาถาเทวดาให้ลาภ ช่วยให้เกิดนิมิตดี

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

พุทธานิมิตตัง  ปัตติมานะ  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ

คาถาพารวย

คาถาเงินล้นหีบ ร่ำรวย

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

ปินทิยา  โลปะโภชะนัง  นิสสายะ  สังฆัสสะ  สุขานัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

 

ความเห็นถูกปิด