อยากหายเจ็บ หายป่วย ให้ไปไหว้พระศิวะ หรือ พระอิศวร แห่งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า

109

อยากหายเจ็บ หายป่วย ให้ไปไหว้พระศิวะ หรือ พระอิศวร แห่งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า

พระศิวะคือผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล เป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้าย พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ ๓ มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
การเข้าไปกราบสักการะ องค์พระศิวะมหาเทพ ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จะมีลำดับในการไหว้ ให้คุณทำตามดังนี้
• ลำดับที่ 1 เริ่มจากการสักการะพระพิฆเนศวร ภายในเทวสถานพระมหาวิฆเณศวร เพราะพระคเณศนับเป็นองค์ประธานของหมู่เทพ ซึ่งเทพทุกองค์ให้พรไว้ว่า หากผู้ใดไม่ได้นมัสการพระพิฆเนศวรก่อนเทพองค์อื่นๆ ก็จะไม่รับฟังคำอธิษฐานของผู้นั้น
• ลำดับที่ 2 สักการะพระพรหม ที่เทวาลัยพระพรหม
• ลำดับที่ 3 สักการะพระนารายณ์ ที่เทวสถานพระนารายณ์
• ลำดับที่ 4 สักการะพระศิวลึงค์ ที่เทวาลัยพระศิวลึงค์
• ลำดับที่ 5 สักการะพระอิศวร ที่เทวสถานพระอิศวร

 

 

ที่มา : เพจ Muteloo

ความเห็นถูกปิด