อยากให้วัตถุมงคลเข้มขลัง ส่งพุทธคุณเต็มที่ต้องอ่าน!! เผยเคล็ด (ไม่)ลับ วิธีบูชาวัตถุมงคลให้เกิดผล สูงสุด

96

อยากให้วัตถุมงคลเข้มขลัง ส่งพุทธคุณเต็มที่ต้องอ่าน!! เผยเคล็ด (ไม่)ลับ วิธีบูชาวัตถุมงคลให้เกิดผล สูงสุด

๑.เลือกวัตถุมงคลที่คิดว่า”ใช่” เลือกวัตถุมงคลที่มีการสร้างที่ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีความศรัทธาเป็นหลัก

๒.”หมั่นไหว้ หมั่นบูชา หมั่นภาวนา หมั่นขอ” การมีวัตถุมงคลติดตัว ต้องมีการไหว้ การบูชา การอาราธนา การภาวนา การขอ ให้บ่อยครั้ง การไหว้นี้คือการเคารพในพุทธคุณของวัตถุมงคล การบูชาคือการรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้สร้าง การภาวนาคือการว่าหรือภาวนาคาถาที่กำกับวัตถุมงคล จะกี่จบก็แล้วแต่ แต่ส่วนมากมักท่อง ๓ จบ ๕ จบ ๗ จบ ๙ จบ หรือตามกำลังวัน ถ้าไม่มีคาถากำกับก็ให้รำลึกถึงครูบาอาจารย์เอา การขอคือการขอเพื่อบอกกล่าววัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ขอให้ลูกเดินทางปลอดภัย ขอให้ลูกทำงานครั้งนี้สำเร็จผล ขอให้ลูกรอดพ้นจากภัยอันตราย การขอนี้ต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้และสมควรที่จะขอ โดยไม่โลภจนเกินไป บางคนถามว่าทำไมต้องขอ ทำไมต้องบอกกล่าว ทำไมต้องไหว้บ่อยครั้ง..การไหว้บ่อยครั้ง ขอบ่อยครั้ง เพราะแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและกำลังใจ พลังใจที่เรามีต่อวัตถุมงคลนั่นๆ จะยิ่งเพิ่มให้วัตถุมงคลนั่นมีพลังมากยิ่งขึ้น และไม่เสื่อมถอยไป เพราะบางคนห้อยพระ ไม่เคยไหว้ ไม่เคยอาราธนา ไม่เคยบอกกล่าว ถ้าเปรียบก็เหมือนรถที่จอดไว้นานๆไม่เคยสต๊าท ไม่เคยติดเครื่องยนต์ ถึงรถใหม่ก็ตาม ถ้าไม่เคยสต๊าทมันบ้าง ไม่แน่เวลาใช้งานจริงอาจใช้ไม่ได้ก็ได้..วัตถุมงคลก็เช่นกันต้องอย่าให้ขาดความศรัทธา ต้องมีอย่างเสมอและเท่าเทียมเสมอต้นเสมอปลายจึงจะได้ผลเต็มที่

๓.ใช้งานให้ตรงตามวิธีการใช้ ใช้ให้ตรงกับคุณลักษณะของวัตถุมงคล

๔.อย่าพยายามใช้วัตถุมงคลเพื่อการทดลอง ทดสอบ ลองดู ทดลองใช้ เพราะวัตถุมงคลคือสิ่งที่สร้างจากใจ สร้างจากความเชื่อ สร้างจากศรัทธา ถ้าใจไม่ศรัทธาตั้งแต่ต้น คิดนำมาลองดู คิดมาใช้ดู ก็จะไม่มีวันใช้ได้ผล เพราะวัตถุมงคล ไม่ใช่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ใดๆที่จากขึ้นเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ แต่สร้างขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ….ใช้ใจเท่านั่นจึงจะเห็นผลของวัตถุมงคลนั่นๆ

๕.พึงปฏิบัติตนตามศีล หรือดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพราะของดีจะอยู่กับคนดีเสมอ…

๖.บูชาพระในบ้าน (พ่อ-แม่) ให้ดีก่อนแล้วจึงบูชาวัตถุมงคลให้ดีตาม ผลดีจะตามมาเอง

๗.ไม่โอ้อวดว่ามีของดีติดตัว เพราะของดีที่ว่าก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ทุกอย่างเป็นอนิจจัง และแท้จริงแล้วคือ อนัตตาที่เราปรุงแต่งขึ้นมาให้มีตัวตน แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นจากสัจจะธรรมข้อนี้แล

….ดังนั่นมีวัตถุมงคลที่ดี ถ้ามีศีลที่ดีด้วย ดำรงตนเป็นคนดีด้วย สิ่งนี้แหละที่จะอยู่กับเราไปตราบนานเท่านาน และมั่นคงที่สุด…เพราะวัตถุมงคลแท้จริงแล้วคือ กุศโลบายแห่งธรรมะ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนได้ นึกได้ ถือได้ คิดได้ ปฏิบัติได้นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tnews.co.th

ความเห็นถูกปิด