อากาศร้อนๆแบบนี้มาขอฝนกันเถอะด้วย คาถาขอฝน

156

อากาศร้อนๆแบบนี้มาขอฝนกันเถอะด้วย คาถาขอฝน

คาถาขอฝน

(สวดตามกำลังวัน)

สุภูโต  จะ  มะหาเถโร          มะหากาโย  มะโหทะโร

นีละวัณโณ  มะหาเตโช         ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ       นิธิง  กากัสสะ นาสะยะ

กากัง  โสกายะ  รันเธหิ        มัจเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ ฯ

คาถาขอฝน

(อีกแบบหนึ่ง)

สุภูโต  จะ มะหาเถโร           มะหากาโย  มะโหทะโร

นีละวัณโณ  มะหาเตโช         ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

ฉันนา  เม  กุฏิกา สุขา  นิวาตา

วัสสะ  เทวะ ยะถาสุขัง

จิตตัง  เม  สุสะมาหิตัง  วิมุตตัง

อาตาปี วิหะรามิ  วัสสะ  เทวาติ ฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก watkao.com

ความเห็นถูกปิด