อ่านที่มาโบราณว่า พระมหามุนีคือใครกันแน่

129

อ่านที่มาโบราณว่า พระมหามุนีคือใครกันแน่

 

การอ้างเรื่องร่างทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือวิธีการที่ผู้ประกอบอาชีพหากินกับความเชื่อส่วนบุคคล การเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าร่างแล้วแก้ปัญหาชีวิตผู้ที่มาหา และหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการกล่าวอ้างคือ พระมหามุนี แล้วสงสัยไหมว่า คติความเชื่อเรื่องพระมหามุนีมีที่มาอย่างไร

พระมหามุนี คือพระพุทธรูปคู่ประเทศพม่า และคือหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพศรัทธามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล พระมหามุนีมีพระนามเต็มว่า พระมหามัยมุนี แปลว่าผู้รู้ผู้ประเสริฐ ชาวพม่าโบราณว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วราวปีพ.ศ. 688 ลักษณะเด่นชัดคือพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า คติความเชื่อชาวพม่าครั้งว่า สมัยราชวงศ์คองบอง กษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ ทรงพระสุบินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธรูปองค์ที่พระองค์จะสร้าง ฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าพระพุทธรูปคือตัวแทนพระพุทธเจ้า คติความเชื่อว่าคือพระพุทธรูปที่มีชีวิตคือลมหายใจพระพุทธเจ้า ครั้งอดีตเมืองยะไข่ราชธานีเก่ามีการรบ แต่ข้าศึกมิอาจย้ายพระพุทธรูปที่ทรงพระนามว่าพระมหามัยมุนี ไปจากเมืองยะไข่ต้องมีเหตุมาขัดเสมอ

ครั้งสมัยพระเจ้าปดุงอัญเชิญจากเมืองยะไข่ล่องมาทางแม่น้ำอิระวดีมาสู่เมืองมัณฑะเลย์ และประดิษฐานอยู่ที่นี่สืบมา

ชาวพม่าดำรงประเพณีล้างพระพักตร์ โดยใช้น้ำอบน้ำหอมผสมทานาคา พร้อมแปรงทองเหลืองแปรงพระโอษฐ์ คล้ายกับพระพุทธเจ้ามีชีวิต จนสืบสานตำนานพิธีล้างพระพักตร์ปฏิบัติกันมากว่าพันปีแล้ว โดยปฏิบัติกันกลายเป็นที่มาว่ารับลมหายใจจากพระพุทธเจ้า

ธรรมเนียมปฏิบัติกันมานานสำหรับการปิดทองพระมหามัยมุนี สืบกันมานาน แต่ครั้งสมัยโบราณกาลชาวพม่าจะห้ามผู้หญิงจะปิดทองไม่ได้ต้องให้ผู้ชายขึ้นไปปิดทองแทน การอ้างร่างทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับทรงจะมีผู้อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธา เพราะจะมีผู้มาสักการะมาหลงเชื่อ

 

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/435074/

ความเห็นถูกปิด