ฮวงจุ้ยดี เสริมความสามัคคี (คน) ในบ้าน

92

ฮวงจุ้ยดี เสริมความสามัคคี (คน) ในบ้าน

 

การวัดความสำเร็จของคนเรานั้นมีได้หลายด้านถ้าเรื่องที่เป็นรูปธรรมส่วนใหญ่เราก็จะสนใจเรื่องทรัพย์สินเงินเก็บ รายได้ ตำแหน่งหน้าที่ แต่ในมุมมองของนักจัดฮวงจุ้ยหรือซินแสนั้น เรามองความสำเร็จของคนทั้งในด้านรูปธรรมดังที่กล่าวมา ไปจนถึงเรื่องนามธรรมที่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น วัดไม่ได้ แต่กลับต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทรัพย์สินเงินทอง นั่นก็คือความสุขความสามัคคีของสมาชิกภายในบ้านหรือภายในบริษัทของเราแม้ว่าเราร่ำรวยมากมายแต่ว่าภายในบ้านหรือบริษัทร้านค้าไม่มีความสุข มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งนั่นก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ถือว่าเราประสบความสำเร็จหรือมีความสุขอย่างแท้จริง ในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะเสริมความสามัคคีได้ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการได้อย่างไรบ้าง

ฮวงจุ้ยเสริมความสามัคคี

ในวิชาฮวงจุ้ยนั้นเรามองความสัมพันธ์ของ 3 ปัจจัย คือฟ้า-คน-ดินต้องส่งเสริมกัน “คน” นั้นก็หมายถึงมนุษย์หรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเอง ส่วน “ดิน” ก็หมายถึงบ้านพักอาศัยหรือบริษัทห้างร้านของเรา คนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน โดยสามารถคำนวณได้ด้วยว่าทิศทางของบ้านในทิศใดเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนไหนภายในบ้าน ในขณะเดียวกัน “ฟ้า” หมายถึงกาลเวลาที่เกิดจากการโคจรของดวงดาวในจักรวาลว่าจะส่งผลดีหรือเสียกับบ้านหลังนั้น หรือสมาชิกภายในบ้านนั้นเมื่อไร

การเลือกสีหรือตกแต่งโดยพลังธาตุที่ตรงข้ามกันก็ถือว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่บั่นทอนความสัมพันธ์

บ้านที่เว้าแหว่ง

โดยเบื้องต้นนั้นหากเราทำการแบ่งทิศทางของบ้านเป็น 8 ทิศเท่าๆ กัน เราจะไม่ชอบบ้านที่เว้าแหว่งหรือยื่นโผล่จนเกินไป เพราะการเว้าแหว่งเกินไปก็จะทำให้บ้านหรืออาคารไม่สามารถสะสมกระแสพลังในทิศทางหรือมุมนั้นได้ จะทำให้สมาชิกภายในบ้านที่เกี่ยวข้องกับมุมนั้นไม่มีสื่อสัมพันธ์กับบ้าน หรือพลังของฮวงจุ้ยบ้านนั้นไม่สามารถเสริมเขาได้ ก็จะทำให้สมาชิกคนนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจ ไม่มีความรักความสัมพันธ์กับบ้าน จนทำให้ไม่อยากอยู่หรือเกิดเหตุให้ต้องจากบ้านหลังนี้ไป โดยบ้านที่ถือว่ามีผลเสียตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในเรื่องของความสัมพันธ์มากที่สุดนั่นก็คือบ้านที่เว้าแหว่งบริเวณกึ่งกลางบ้าน เพราะกลางบ้านก็เหมือนกับใจของคน หากกลางบ้านเว้าแหว่งก็เปรียบเสมือนกับบ้านที่ไม่มีใจ สมาชิกภายในจะไม่รักใคร่สมัครสมานสามัคคี

บ้านที่ยื่นโผล่จนเกินไป

หากบ้านหรืออาคารของเรายื่นโผล่ในทิศทางใดมากเกินไป ก็ถือว่ามุมนั้นของบ้านมีการสะสมกระแสพลังมากเกินไป ทำให้เสริมพลังของสมาชิกในบ้านที่เกี่ยวข้องกับทิศนั้นของบ้านเป็นพิเศษส่งผลให้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดื้อรั้น แข็งกร้าวมากเกินไป เป็นที่มาของการทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้ไม่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างไรก็ตามหากบ้านนั้นยื่นโผล่เพียงเล็กน้อยก็กลับมองเป็นข้อดีได้เพราะจะช่วยเสริมให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนั้นๆ ได้รับกระแสพลังที่เพิ่มเติมเข้ามาแบบพอเหมาะพอสม

ทิศทางที่สัมพันธ์กับบุคคล

โดยทิศทางที่สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในครอบครัวสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ ทิศเหนือสัมพันธ์กับลูกชายคนรอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับลูกชายคนเล็ก ทิศตะวันออกสัมพันธ์กับลูกชายคนโต ทิศตะวัน-ออกเฉียงใต้สัมพันธ์กับลูกสาวคนโต ทิศใต้สัมพันธ์กับลูกสาวคนกลาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้สัมพันธ์กับแม่  ทิศตะวันตกสัมพันธ์กับลูกสาวคนเล็ก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับพ่อหรือหัวหน้าครอบครัว ดังนั้นถ้าเราสรุปง่ายๆ ก็คือบ้านที่ดีควรจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง เพราะจะทำให้ไม่มีมุมบ้านที่เว้าแหว่งหรือยื่นโผล่เกินไป ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีนั่นเอง

การตกแต่งบ้าน

สำหรับเรื่องการตกแต่งบ้านเองก็มีผลกับเรื่องความสัมพันธ์สมัครสมานสามัคคีของคนในบ้านเช่นเดียวกัน เราจะไม่เลือกใช้สีสันที่ขัดแย้งกัน เช่น หากสีบ้านหลักเป็นสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือสีธาตุน้ำ เราก็จะไม่เลือกใช้สีแดง ชมพู ม่วงของธาตุไฟมาเสริมเยอะเกินไป เพราะตามธรรมชาตินั้นน้ำจะดับไฟ ก็จะทำให้สภาพของชัยภูมิฮวงจุ้ยบ้านขัดแย้งกันเอง จนส่งผลเสียมาถึงสมาชิกภายในบ้านได้ หรือถ้าเป็นไปได้ควรเลือกสีที่เสริมกันไปเลย อย่างเช่นใช้สีเหลือง ส้มน้ำตาลครีม สีของธาตุดิน คู่กับสีขาว เงิน ทอง สีของธาตุทอง หรือใช้สีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ สีของธาตุน้ำ คู่กับสีเขียวอ่อน เขียวแก่ น้ำตาลอ่อนของธาตุไม้ เป็นต้น จะทำให้สภาพชัยภูมิในบ้านนั้นสอดคล้อง ส่งเสริมกันส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านนั้นรักใคร่สมัครสมานกันดี

ที่ผมได้กล่าวมาถือเป็นหลักการมาตรฐานในเบื้องต้นในการพิจารณาลักษณะบ้านที่ดีที่จะเสริมเรื่องความรักความสามัคคีภายในบ้านหรือบริษัทร้านค้าของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลของการจัดฮวงจุ้ยดีที่สุด ท่านควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ที่จะจัดฮวงจุ้ยแบบละเอียดสอดคล้องตามดวงชะตาของท่านและสมาชิกภายในบ้าน เพื่อให้ได้เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นกลมเกลียวเป็นที่มาของความสุขภายในบ้านครับ

 

 

 

ที่มา : www.baania.com

ผู้เขียน : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ศึกษาศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง

ความเห็นถูกปิด