ฮวงจุ้ยพลังน้ำเรียกทรัพย์ น้ำจะต้องไหลเรื่อยๆ ช้าๆ ห้ามนิ่ง เพื่อช่วยนำพาพลังเข้าสู่บ้านได้

90

ฮวงจุ้ยพลังน้ำเรียกทรัพย์ น้ำจะต้องไหลเรื่อยๆ ช้าๆ ห้ามนิ่ง เพื่อช่วยนำพาพลังเข้าสู่บ้านได้

น้ำที่ดี…ตามหลักฮวงจุ้ย

1. จะต้องไหลเรื่อยๆ ช้าๆ ห้ามน้ำนิ่ง

ฮวงจุ้ยพลังน้ำเรียกทรัพย์ น้ำจะต้องไหลเรื่อยๆ ช้าๆ ห้ามนิ่ง

2. ตำแหน่งของการจัดวางต้องถูกต้องเหมาะสม

3. ต้องระวังไม่ให้เกิดการสะสมของความชื้นภายในบ้านมากเกินไป

กฎข้อห้ามอย่างหนึ่งในระบบฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

1. บ้านที่หันหน้าทิศใต้ไม่ควรมีพวกธาราภูมิทัศน์

2. บ้านที่ติดน้ำจนเกินไปหรือหลังบ้านเป็นน้ำจะก่อผลเสียมากมายที่เห็นได้ชัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaihometown.com

ความเห็นถูกปิด