ฮวงจุ้ย ความเชื่อที่งมงาย หรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ

237

ฮวงจุ้ย ความเชื่อที่งมงาย หรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ

กว่าหลายพันปีมาแล้ว ที่ศาสตร์ทางโลกตะวันออก มีการศึกษาค้นคว้าธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง และศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นก็มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ถูกต้องบ้างผิดเพี้ยนบ้างตามกาลเวลา จึงไม่แปลกใจเลย ที่ทุกวันนี้จะมีศาสตร์แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากโลกตะวันออก และเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสิ่งที่เรารู้มา ถูกต้องตามหลักวิชาดั้งเดิมหรือไม่?

“ฮวงจุ้ย”คือ หนึ่งในศาสตร์จีนโบราณ อีกหนึ่งแขนง ที่ปัจจุบันน้อยคนนักจะเรียนรู้และเข้าใจหลักการที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้ง และแม่นยำ จนนำไปใช้งานให้สามารถพลิกผันชีวิตของมนุษย์ได้

ฮวงจุ้ย (Fengshui)หลายๆคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อย เพราะปัจจุบัน แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไร แต่เรามักจะพบได้เสมอๆของหลายๆธุรกิจ ที่เมื่อจะมีการก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ทำงาน บ้านพักอาศัย มักจะเชิญผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย หรือที่เรียกกันว่า “ซินแสฮวงจุ้ย” ไปตรวจดูสถานที่ และคอยให้คำแนะนำในการจัดวางและตกแต่งอยู่เสมอๆ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นหลายๆบริษัท ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ยังให้ความเชื่อถือในศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้

ฮวงจุ้ย จึงเป็นเคล็ดลับที่ปราชญ์จีนโบราณ ได้ค้นคว้า ศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีชะตาชีวิตฟ้าไม่อำนวย สามารถปรับแก้ไข ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยฮวงจุ้ยนี่เอง เพราะสูตรความสำเร็จของคนเรา ประกอบด้วยหลายปัจจัย สิ่งที่สำคัญนั้นมีอยู่สามส่วน นั่นก็คือ

“ฮวงจุ้ย ความเชื่อที่งมงาย หรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
1.”ชะตาฟ้า” หรือดวงชะตาของเราเอง ที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเราเกิดมา ว่าเรามีพลังงานชุดใดประจุในร่างกาย และจะส่งผลอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ
2. “ชะตามนุษย์” คือ สิ่งที่คนเราสร้างสรรค์เอง ความรู้ ความสามารถ วิชาการ และความมุ่งมั่นต่างๆ
3. “ชะตาดิน” หรือ ฮวงจุ้ย คือพลังงานของสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อมนุษย์

หากแต่ทุกวันนี้คนเราโดยส่วนใหญ่ มัวแต่อาศัยชะตามุนษย์เพียงอย่างเดียว จึงพบเห็นผู้คนมากมายที่ขยันขันแข็ง ทำงานมากมาย แต่กลับไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ขณะที่บางคนทำเพียงหยิบมือเดียว กลับได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยอีกสองส่วน และก็มีอีกหลายคนที่มัวแต่พึ่งหมอดูโชคชะตา และปล่อยให้ชะตาฟ้าเป็นตัวกำหนดชีวิต ทั้งๆที่ชะตาฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง

 

ที่มา : http://horo.teenee.com/astrologyknowlage/401.html
ที่มา fengshuix

ความเห็นถูกปิด