ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน มีผลดีผลเสีย

102

ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน มีผลดีผลเสีย

ทำเลปลูกบ้าน ซอยตันนั้นเป็นทำเลอุดตัน ไม่มีการไหลเวียนเคลื่อนไหวของชี่ ทำให้เกิดชี่ตาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในทำเลดังกล่าวขาดโชคลาภ เพราะหน้าบ้านไม่มีกระแสที่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะหากเป็นร้านค้าจะส่งผลเสียอย่างยิ่ง ในแง่ตรรกศาสตร์เราจะพบทั้งข้อดีและข้อเสียของการปลูกบ้านในซอยตันข้อดีของการปลูกบ้านในซอยตัน สำหรับข้อดี บ้านอาศัยอยู่ในซอยตันจะได้รับความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากมีเพื่อนบ้านเพียงไม่กี่หลัง แล้วก็จะไม่มีใครอื่นจะเข้ามาในซอยอีกเนื่องจากเป็นซอยตันหลายคนชอบความเป็นส่วนตัวไม่จอแจ ไม่ต้องคอยระวังรถราที่ผ่านเข้าออกแต่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียว การปลูกบ้านในซอยตันก็มีผลเสียเช่นกัน

ฮวงจุ้ยบ้านในซอยตัน

บ้านซอยตัน บ้านหลังสุดท้าย ข้อเสียของการปลูกบ้านในซอยตัน

ประการแรก เรื่องความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถเข้าออกได้เพียงทางเดียว โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในซอยลึก

ประการที่ 2 เรื่องความปลอดภัยหากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณต้นซอยหรือกลางซอยบ้านหลังท้ายหรือซอยตันจะเกิดความลำบากในการหลบหนีถือว่าเป็นจุดเสี่ยงค่อนข้างมากแต่โอกาสก็เกิดน้อย
ประกันที่ 3 ด้านหลังกำแพงที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์จะเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้ายเช่นงูหรือเป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่จะเอาพื้นที่ว่างหลังกำแพงมาใช้ทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaihometown.com

ความเห็นถูกปิด