ฮวงจุ้ย ศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมชะตามนุษย์ ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

254

ฮวงจุ้ย ศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมชะตามนุษย์ ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เมื่อเราเข้าใจหลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องเรียนรู้ว่า ฮวงจุ้ย คือศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมชะตามนุษย์ ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองได้ แม้ว่าชะตาฟ้าจะเป็นอย่างไร ถ้าเราสามารถปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นพลังงานที่ดีส่งเสริม และตัวเราเองก็ต้องทำชะตามนุษย์ให้เต็มที่ เมื่อทำได้เช่นนี้ ย่อมได้รับผลดีอย่างแน่นอน

แต่ศาสตร์ของฮวงจุ้ยทุกวันนี้มีการผิดเพี้ยนไปจากเดิม และเพิ่มเติมความเชื่อ ความหลงและความงมงายเข้าไปมากมาย จนคนรุ่นหลังๆเริ่มหมดความศรัทธาและมองเห็นฮวงจุ้ยเป็นเหมือนศาสตร์ลี้ลับทั่วๆไป ที่หาคำตอบไม่ได้ในหลักของเหตุผลและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้จึงอยากขอแนะนำหลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องเพื่อเป็นวิทยาทานกับผู้อ่านช่องทางทำมาหากินให้ได้รับรู้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ และนำเอาฮวงจุ้ยไปใช้งานอย่างผิดๆ อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้กว่า 90% ล้วนผิดเพี้ยนทั้งสิ้น

หลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ต้องมีเหตุและผลที่สามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลง และผลลัพท์ของมันได้ ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆเรื่องนึง บางท่านเคยเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อตอนเด็ก เมื่อตอนทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการหักเหของแสงผ่านแท่งปริซึ่มรูปทรงต่างๆ จะเกิดการหักเหของแสงจากแสงสีขาว ออกไปเป็นแสงสีรุ้งทั้ง 7 สี ที่มีความถี่แตกต่างกัน และมีมุมตกกระทบของแสงแต่ละสีลงในจุดแต่ละจุด นั้นหมายความว่า วัสดุที่แสดงแสงทั้ง 7 ออกมาจะได้รับค่าความถี่ของพลังงานที่แตกต่างกัน ถ้าเอาต้นไม้มาปลูกในจุดทั้ง 7 ของสี การเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นก็จะไม่เท่ากัน (ดูรูปประกอบ)

“ฮวงจุ้ย ความเชื่อที่งมงาย หรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
face=”tahoma”ย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์เอง ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุต่างๆ และมีประจุไฟฟ้าเล็กๆอยู่รอบตัวเรา ถ้าเราเอาลูกโป่งมาถูที่เส้นผม ก็จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้น หรือแม้แต่ในเลือดของมนุษย์ ก็มีประจุไฟฟ้าเล็กๆอยู่เช่นกัน ทั้งนี้เพราะในเลือดของเราประกอบด้วยธาตุเหล็กเป็นหลัก

ดังนั้น เมื่อร่างกายอยู่สภาพแวดล้อมที่มีพลังงานไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่ของพลังงาน รวมไปถึงสนามแม่เหล็กโลกที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมเหล่านั้น ก็จะส่งผลถึงประจุไฟฟ้า พลังงานในร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อร่างกายของเรา อยู่ในสถานที่ ที่มีพลังงานที่เหมาะสม เป็นพลังงานที่ดี เวลาเรานั่งทำงาน นอน ใช้ความคิด การตัดสินใจ พลังงานเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อการคิด การตัดสินใจ และแน่นอน
ถ้าพลังงานที่ดีเหล่านั้น ส่งผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อการคิดการตัดสินใจถูกต้อง ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล เปรียบเสมือน แก้วใส่น้ำสะอาดหนึ่งใบ วางอยู่ในห้องที่อุณหภูมิร้อน น้ำในแก้วก็จะร้อนตาม เมื่ออยู่ในห้องที่อุณหภูมิเย็น น้ำก็จะมีสภาพเย็นตาม

เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์เราอาศัยอยู่ในบ้าน ที่ทำงาน ที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กโลก เมื่อสภาพของบ้านแต่ละหลัง และมุมองศาของบ้านแตกต่างกัน ทำให้พลังงานที่ส่งเข้าไปในแต่ละมุมบ้าน แต่ละส่วนของบ้านนั้นมีพลังงานหลากหลาย

ถ้าเราสามารถเรียนรู้ศาสตร์ที่สามารถคำนวนพลังงานตามจุดต่างๆได้ เราก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะเอาพลังงานดี หรือร้าย เข้ามาในบ้าน และถ้าเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับอย่างลึกซึ้งครบถ้วนแล้ว เราก็จะสามารถใช้พลังงานเหล่านี้มาส่งเสริมชะตาชีวิตของเราได้เช่นกัน

หลักการของฮวงจุ้ย ก็คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุและผลรองรับ เป็นเรื่องของการคำนวณและบริหารพลังงานธรรมชาติให้เข้ามาส่งเสริมมนุษย์ เมื่อมนุษย์เราได้รับการส่งเสริมพลังงานที่ดีตลอดเวลา ก็ย่อมมีสุขภาพดี แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส การคิดอ่าน การตัดสินใจในทางธุรกิจ ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามช่วงจังหวะและโอกาส ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

“ฮวงจุ้ย ความเชื่อที่งมงาย หรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงไม่ใช่ การติดเสือคาบดาบ การติดยันต์แปดทิศ การตั้งรูปปั้นเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว หรือการเอารูปนักกษัตย์ปีเกิดมาตั้งบนโต๊ะทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้พลังงานธรรมชาติมองไม่เข้าใจ พลังธรรมชาติมองออกเพียงว่า เสือคาบดาบทำด้วยโลหะ ก็จะแสดงผลที่เป็นธาตุทองออกมา ถ้าเสือคาบดาบทำจากพลาสติกสีแดง ก็แสดงความเป็นธาตุไฟออกมา

ผู้ที่ศึกษาฮวงจุ้ยจึงต้องทำความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างความเชื่อ ความศรัทธา เทพเจ้า และหลักการบริหารพลังงานธรรมชาติออกจากกัน ไม่เช่นนั้น ฮวงจุ้ย ก็จะถูกปนเปื้อนด้วยความเชื่ออย่างงมงาย และไร้เหตุผลในที่สุด และถ้าหากผู้อ่าน ได้มีวาสนาพบปะซินแสฮวงจุ้ยที่เข้าใจศาสตร์อย่าลึกซึ้งและถ่องแท้แล้ว

การปรับแต่งฮวงจุ้ยจะต้องส่งผลถึงบุคคลที่อยู่ในบ้าน หรือสถานที่ทำงานนั้นโดยทันทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตั้งแต่ 2 ชม.เป็นต้นไป ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องรอผลนานดังเช่นซินแสบางคนให้รอผลนานนับปี เพราะเมื่อพลังงานเปลี่ยน ผลก็ย่อมเปลี่ยนแปลงทันที เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เมื่อเปลี่ยนวิธีการ หรือสูตรในการทดลอง ผลการทดลองก็จะต้องเปลี่ยนทันที แต่จะส่งผลช้าหรือเร็ว มากหรือน้อย ก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆในการจัดแต่งฮวงจุ้ยนั่นเอง

ที่มา : http://horo.teenee.com/astrologyknowlage/401.html
ที่มา fengshuix

ความเห็นถูกปิด