เทพประจำวันเกิด ของคุณคือองค์ไหน เทวดาประจำตัวมีผลกับชีวิตอย่างไร

327

เทพประจำวันเกิด ของคุณคือองค์ไหน เทวดาประจำตัวมีผลกับชีวิตอย่างไร

เทพประจำวันเกิดก็เปรียบเหมือนเทวดาประจำตัว ซึ่งเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) สำหรับเทพประจำวันเกิดหรือว่าเทวดาประจำตัวเราจะมีทั้งหมด 8 องค์ด้วยกันค่ะและเทพประจำวันเกิดนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากๆ ค่ะ หากคุณรู้ว่าเทพประจำวันเกิดของคุณคือองค์ไหนแล้วได้กราบไหว้ อุทิศผลบุญให้เทวดาประจำตัวทุกครั้งที่ทำบุญ ท่านก็จะช่วยคุ้มครองและทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุข ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้

วันจันทร์ : พระจันทะเทพบุตร

เทพประจำวันเกิดองค์ที่ชื่อ พระจันทะเทพบุตรหรือเทวดาพระจันทร์ทรงม้า นอกจากนี้ยังเป็นเทวดาประจำตัวสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วย

โดยพระจันทะเทพบุตรจะเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่จะอยู่ด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีม้าเป็นพาหนะ อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้ามหาเสน่ห์ โดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค่ะรวมถึงโชคลาภและเงินตราด้วยค่ะ

ในตำนานเล่าว่าพระจันทะเทพบุตรหรือโสมเทพเป็นโอรสของอตฤมุนีพรหมบุตร เกิดมาจากมหาสมุทรเพื่อกวนน้ำอมฤตและมีการไปลักพานางดารา มเหสีของพระพฤหัสบดี จนในที่สุดก็เกิดเป็นสงครามระหว่างพระจันทร์และพระอินทร์ขึ้น

ประเภทเทวดานพเคราห์ : ศุภเคราะห์ ให้ผลในทางนุ่มนวลอ่อนโยน

คาถาบูชาพระจันทะเทพบุตร

เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

สวด 15 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ผู้คนเมตตา เอ็นดู ได้รับเสน่ห์ ช่วยในการเจรจา

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือ : ปางห้ามสมุทร

วันอังคาร : พระภุมมะเทพบุตร

เทพประจำวันเกิดของชาววันอังคารคือพระภุมมะเทพบุตร โดยท่านเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเณย์ของจักรวาล มีกายสีชมพู และจะมีกระบือเป็นพาหนะ โดยพระอังคารนั้นเกิดจากพระศิวะสร้างขึ้นด้วยการนำเอาหัวกระบือ 8 หัวมาบด ห่อด้วยผ้าสีชมพู พรมด้วยน้ำอมฤต จากนั้นก็ปลุกให้คืนชีพกลายเป็นพระภมมะเทพบุตรที่มีร่างกายกำยำ

ประเภทเทวดานพเคราห์ : บาปเคราะห์ ให้ผลในทางรุนแรงและกำลังเร่าร้อน

คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร

เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

สวด 8 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ได้รับพรให้กล้าหาญชาญชัย ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารคือ : พระพุทธรูปปางไสยาสน์

วันพุธ : พระวุธะเทพบุตร

เทพประจำวันเกิดของคนวันพุธคือพระวุธะเทพบุตรเป็นเทพประจำวันของชาวพุธกลางวันที่จะเป็นมิตรกับพระจันทร์และเป็นศัตรูกับพระราหู ซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระวุธะเทพบุตรเป็นโอรสของพระจันทร์และพระนางดารา

ส่วนตามตำนานของพระศิวะมหาเทพ พระพุทธเกิดจากที่พระศิวะได้นำศีรษะของช้าง 17 เชือดบดแล้วก็ห่อผ้าสีเขียว พรมน้ำอมฤต จากนั้นก็เสกคาถาแล้วกลายเป็นพระพุทธ เป็นบุรุษที่เก่งด้านเรียนรู้ ฉลาดและมีพละกำลังมหาศาลเหมือนช้าง สุขุม อ่อนหวาน

ประเภทเทวดานพเคราห์ : ศุภเคราะห์ ให้ผลในทางอ่อนโยนไพเราะสุขุม

คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร

เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

สวด 17 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยในการเจรจาต่อรอง มีปัญญาล้ำเลิศ

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธคือ : ปางอุ้มบาตร

วันพฤหัสบดี : พระคุรุเทพบุตร

เกิดวันพฤหัสบดี พระคุรุเทพบุตรคือเทพประจำวันเกิดของคุณโดยท่านถือเป็นครูของเทวดาทั้งหลาย ตามตำราพระอิศวรได้กล่าวว่าพระศิวะได้สร้างพระคุรุเทพบุตรขึ้นจากการนำฤาษี 19 ตนมาป่นแล้วห่อด้วยผ้าสีเหลือง

จากนั้นก็ร่ายคาถา จึงกลายเป็นพระคุรุเทพบุตรขึ้น ซึ่งจะปรากฎกายเป็นฤาษี นับว่าเป็นเทพแห่งปัญญาและเทพแห่งครู วันพฤหัสบดีจึงกลายเป็นวันไหว้ครูของประเทศไทยนั่นเอง

ประเภทเทวดานพเคราห์ : ศุภเคราะห์ ให้ผลในทาง เมตตากรุณา

วันพฤหัสบดี : พระคุรุเทพบุตร

คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร

เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

สวด 19 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยให้มีสติปัญญาหลักแหลม

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ : ปางสมาธิ

วันศุกร์ : พระสุกกะเทพบุตร

พระสุกกะเทพบุตรหรือพระศุกร์นับว่าเป็นเทพแห่งความรัก ความสวยงามหรือว่าเป็นเทพ Venus นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ตามตำนานดาวศุกร์เป็นโอรสแห่งพระภฤคุปชาบดีกับนางชยาติ

โดยตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระศิวะได้สร้างพระศุกร์ขึ้นมาจากโคถึง 21 ตัว โดยนำโคไปป่นละเอียดให้เป็นผงแล้วพรมด้วยน้ำอมฤตจากนั้นก็ร่ายคาถาจนกำเนิดใหม่เป็นเทวบุตรรูปงาม มีโคเป็นพาหนะค่ะ

ประเภทเทวดานพเคราห์ : ศุภเคราะห์ ให้ผลในทางอ่อนหวานแจ่มใส

คาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตร

เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

วา โธ โน อะ มะ มะ วา

สวด 21 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยให้ได้รับพรด้านความโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงาน เสริมดวงชะตาราศี

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือ : ปางรำพึง

วันเสาร์ : พระสุระเทพบุตร

พระสุระเทพบุตรหรือพระเสาร์ โดยพระเสาร์เป็นเทพผู้อาภัพ มีความเคียดแค้น กายสีดำ ตำราไทยกล่าวว่าพระเสาร์ทรงเสือและมีนัยน์ตาที่ดุร้าย

ตามตำราของพระอิศวรกล่าวว่า พระศิวะได้สร้างพระเสาร์จากการนำหัวเสือ 10 หัวมาบดแล้วห่อด้วยผ้าสีดำ ปลุกเสกด้วยการร่ายคาถาจนกลายเป็นพระเสาร์ที่มีนิสัยคล้ายเสือ มีความดุร้ายเพราะต้องการเอาชีวิตรอด แต่ข้อดีคือความอดทน ปรับตัวให้แข็งแกร่ง มีความฉลาดมากค่ะ

ประเภทเทวดานพเคราห์ : บาปเคราะห์ ให้ผลในทางแข็งแกร่ง

คาถาบูชาพระสุระเทพบุตร

เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

สวด 10 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยให้ได้รับพรความแข็งแกร่ง มีพละกำลัง เชื่อมั่นในตนเอง ป้องกันศัตรู

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์คือ : ปางนาคปรก

วันอาทิตย์ : พระสุริยะเทพบุตร

พระสุริยะเทพบุตรหรือพระอาทิตย์เป็นเทพประจำวันอาทิตย์ ท่านมีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ โดยพระอาทิตย์จะมีผิวกายสีแดงและมีราชสีห์เป็นพาหนะ

ตามตำราได้กล่าวว่าพระอาทิตย์ถูกสร้างโดยพระศิวะ ซึ่งนำเอาไกรสรราชสีห์ 6 ตัวมาบดให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีแดงและพรมด้วยน้ำอมฤต เสกคาถาจนกลายร่างเป็นพระอาทิตย์ที่มีรูปกายสีแดง สว่างสไวรุ่งโรจน์ค่ะ

ประเภทเทวดานพเคราห์ : บาปเคราะห์ ให้ผลในทาง ก้าวร้าวรุนแรงเฉียบไว

คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตร

เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

สวด 6 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยให้ได้รับพรในความเจริญก้าวหน้า ได้รับความเคารพจากผู้อื่น

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือ : ปางถวายเนตร

วันพุธกลางคืน : พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร

ปิดท้ายเทพประจำวันเกิดสำหรับคนวันพุธกลางคืนกับพระอะสุรินทะราหูเทพบุตรหรือพระราหู พระราหูเป็นมิตรกับพระเสาร์และเป็นศัตรูกับพระพุธ ตามตำนานเล่าว่าพระราหูอมพระอาทิตย์และพระจันทร์

มีเรื่องมาจากในอดีตพระราหูเป็นอสูร แต่ครั้งที่กวนน้ำอมฤตได้แปลงกลายเป็นเทวดา โดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ทักท้วงต่อพระนารายณ์ว่ามีอสูรได้ดื่มน้ำอมฤต พระนารายณ์จึงตัดเศียรอสูร

แต่เพราะอสูรนั้นได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วจึงไม่ตาย หลังจากนั้นพระนารายณ์จึงตัดนามภาคเศียรว่าราหูและให้อยู่ในที่ลับแห่งจันทรโคจร แล้วก็ตั้งนามกายภาคว่าเกตุ อยู่ทางที่แจ้งแห่งจันทรโคจร นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตเพื่อให้แก้แค้นด้วยการให้ราหูได้เข้าใกล้พระอาทิตย์และพระจันทร์หรือที่เรียกว่า  สุริยุปราคาและจันทรุปราคานั่นเองค่ะ

อีกตำรากล่าวว่าพระศิวะสร้างพระราหูขึ้นจากการนำเอาหัวกะโหลกของผีโขมดไพร 12 หัวแล้วบดให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤต กลายเป็นพระราหูค่ะ

ประเภทเทวดานพเคราห์ : บาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา

คาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตร

เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

หรือ

คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

สวด 12 จบ

สิ่งที่ได้จากการบูชา : ช่วยให้ได้รับพรด้านลาภยศ ไม่เกรงกลัว ยืดหยัดต่อสู้ท่ามกลางอุปสรรค

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนคือ : ปางป่าเลไลยก์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก shopback.co.th

ความเห็นถูกปิด