เทพเจ้าแห่งโชคลาภดลบันดาลเงินทองและโชคลาภ

102

เทพเจ้าแห่งโชคลาภดลบันดาลเงินทองและโชคลาภ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม ไฉ่สิ่งเอี๊ย (财神爷) เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ชาวจีนกราบไหว้บูชามาแต่โบราณกาล เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ช่วยดลบันดาลเงินทองและโชคลาภ ดังนั้นจึงเป็นเทพที่นิยมอย่างมากในหมู่พ่อค้าผู้ประกอบการ เห็นได้จากบริษัทห้างร้านต่างตั้งแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภไว้ในสำนักงานหรือหน้าร้าน และจัดพิธีเซ่นไหว้อย่างใหญ่โตในวันคล้ายวันประสูติ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานสำเร็จลุล่วง

เทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบู๊ (武财神) เตียวกงเบ๋ง

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งโชคลาภเริ่มต้นจากกลุ่มพ่อค้าที่ประสบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่บ่อยครั้ง เช่น ถูกคดโกง ถูกโจรปล้น ตลอดจนสินค้าเสียหายทำให้ขาดทุน อำนาจเหนือธรรมชาติจึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าขาย หลังจากนั้นในแต่ละท้องถิ่นต่างปรากฏเทพเจ้าแห่งโชคลาภขึ้นมากมายตามคติความเชื่อของตน ซึ่งพอจำแนกได้เป็น 2 ฝ่ายหลักๆ คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบู๊ (武财神) และเทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบุ๋น (文财神)

 

 

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9580000014952

เผยแพร่: 8 ก.พ. 2558 12:03 โดย: MGR Online

ความเห็นถูกปิด