เปลี่ยนดวงตกคนโบราณ ว่าควรทำอะไร

129

เปลี่ยนดวงตกคนโบราณ ว่าควรทำอะไร

 

ปีทั้งปีชีวิตใครเคยร่วง ดวงตก ค้าขายขาดทุนล้มเหลว เจ็บไข้ด้วยโรคร้ายรักษาไม่หาย ฉะนั้น ใครอยากเปลี่ยนร่วงเป็นชีวิตรุ่งตามความเชื่อคนโบราณ

เปลี่ยนร่วงเป็นรุ่งคนโบราณ ว่าควรทำอะไร เสริมดวงวันปีใหม่

 

ปีทั้งปีชีวิตใครเคยร่วง ดวงตก ค้าขายขาดทุนล้มเหลว เจ็บไข้ด้วยโรคร้ายรักษาไม่หาย ฉะนั้น ใครอยากเปลี่ยนร่วงเป็นชีวิตรุ่งตามความเชื่อคนโบราณ ต้องทำอย่างไรบ้าง

สมัยโบราณคงทราบกันดีว่า ประเทศไทยจะยึดวันสงกรานต์ ไว้ขึ้นปีใหม่ แต่ ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยน จากเดิมคือเคยยึดเดือนเมษายนจนกระทั่งเดือนธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของนานาประเทศยึดหนังสือประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม คือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และการใช้วันที่ 1 มกราคมแต่วัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีไทยแต่โบราณกาล ไม่ได้ละทิ้งเสียอิทธิพลพราหมณ์ ฉะนั้นจะส่งผลเรื่องคติความเชื่อด้านพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์เสริมดวงบารมี ใครทุกข์ จะหาวิธีแก้ไขโดยคนโบราณไทยจะอาศัยสิ่งใกล้ตัว เช่น

ทำบุญตักบาตร คนสมัยก่อนว่า ใครใส่บาตรพระในวันขึ้นปีใหม่จะเสริมดวง มงคลชีวิต และยังอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ควรเลือกอาหารคาวหวานมงคล อาหารที่ผู้ล่วงลับโปรดปรานใส่บาตรพระยามเช้าตรู่

 ปล่อยนก ปล่อยปลา ใครปล่อยสัตว์เท่ากับปล่อยชีวิต คนโบราณว่าจะสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ คนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย ควรเลือกปล่อยปลาหมอ ใครทราบว่าตนชะตาขาดและอายุครบเบญจเพศจะต้องรีบทำบุญซื้อชีวิตโค กระบือ

 เยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่รับพร พรจากผู้ใหญ่และอวยพรซึ่งกันและกัน คนโบราณว่าจะสร้างความสุขความเจริญ ในอาชีพการงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

วันนี้คนไทยจะยึดวันขึ้นปีใหม่คือ วันที่หนึ่งมกราคมอย่างเป็นทางการแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงว่าวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นกิจกรรมเพื่อก้าวสู่วันใหม่ ใครจะเสริมดวงตามวิธีเดิมเช้าวันที่ 1 มกราคม ควรปฏิบัติกันเพื่อความสุขความเจริญ

ที่มาบทความนี้ : horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด