เปิดตำนาน ป่าหิมพานต์

138

เปิดตำนาน ป่าหิมพานต์

ป่าหิมพานต์กำเนิดขึ้นหลังการสร้างโลกใหม่ๆ ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย โดยแยกมิติทับซ้อนกันอยู่กับเมืองมนุษย์ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับเมืองลับแล หรือ แดนสนธยาที่เรารู้จักกัน
ไม่มีใครรู้ว่า ป่าหิมพานต์เกิดขึ้นมาเอง หรือ ถูกผู้ใดสร้างขึ้นด้วยเหตุผมกลใด บางความเชื่อบอกว่าเป็นเพียงป่าในจินตนาการของมนุษย์เท่านั้น แต่บางความเชื่อฟันธงว่ามีอยู่จริง แถมมีหลักฐานมายืนยันความเชื่อของฝ่ายตนอีกด้วย
สิ่งมีชีวิตในป่าหิมพานต์ ทั้งรุกขเทวดา อมนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์ล้วนมีลักษณะรูปร่างแปลกประหลาด พิสดาร แตกต่างออกไปจากที่เราพบเห็นตามปกติ ทุกชีวิตล้วนพูดได้และมีอิทธิฤทธิ์พลังอำนาจมหัศจรรย์ตามลักษณะความสามารถเฉพาะตน อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ของตนเองอย่างอิสระไม่ขึ้นแก่กัน บางตนอาจรู้จักกันบ้างก็เป็นมิตรและบ้างก็เป็นศัตรูกัน
ตามตำนานป่าหิมพานต์ล้วนมีสิ่งอัศจรรย์และพิสดาร ที่เราไม่อาจพบเห็นได้ในโลกนี้ ดังนั้นจึงน่าค้นหาน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
เราจะได้ย้อนนำเอาสิ่งซึ่งสะดุดตา เป็นที่น่าสนใจในป่าหิมพานต์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อความเพลิดเพลินและประดับความรู้

 

ที่มา : https://www.facebook.com/MagicPeach/posts/718239378286621/

ความเห็นถูกปิด