เปิดตำนาน” ยี่กอฮง “เทพโชคลาภองค์แรกแห่งสยาม จากทายาท ตระกูลเตชะวณิช ตอนที่ 2

88

เปิดตำนาน” ยี่กอฮง “เทพโชคลาภองค์แรกแห่งสยาม จากทายาท ตระกูลเตชะวณิช ตอนที่ 2

บั้นปลายชีวิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2479 รองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในบ้านของท่าน สิริอายุรวม 87 ปี เนื่องจากท่านได้ทำคุณประโยชน์แก่ชาวจีนเป็นจำนวนมาก ศพของท่านจึงถูกขอนำกลับไปฝังที่สุสานในเมืองปังโค่ย ประเทศจีน หลังจากท่านเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๔๙๙ กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศคำสั่งให้ย้ายสถานีตำรวจนครบาลสามแยกไปรวมกับโรงพักป้อมปราบ ซึ่งมีที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๔๗ ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แล้วให้เปลี่ยนชื่อดังนี้ โรงพักป้อมปราบ เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต ๑โรงพักสามแยก เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต ๒โดยที่ทำการทั้ง ๒ สน. ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ๑๕๖ ตารางวา ของรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งขณะนั้นมี พันตำรวจเอกหลวงอดุล เดชจรัส เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วยความแออัดทรุดโทรม ของที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชยเขต ๑ และสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชยเขต ๒ จึงได้ทำการทุบที่ทำการเดิม ๔ ชั้น สร้างรูปแบบใหม่เป็นอาคาร ๑๓ ชั้น สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้มีการสร้าง “ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง” ขึ้น ที่ดาดฟ้าชั้น ๔ สถานีตำรวจพลับพลาไชย ซึ่งในปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นับถือของตำรวจที่นี่และบุคคลทั่วไป โดยผู้คนที่มากราบไหว้นิยมขอในเรื่องของโชคลาภและขอหวยตามความเชื่อในประวัติของท่าน และทุกวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ทายาทร่วมกับผู้ที่เคารพเลื่อมใสและตำรวจสน.พลับพลาไชยจะจัดทำบุญเพื่อระลึกถึงท่าน

พระราชทานบรรดาศักดิ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงทราบถึงคุณความดีและทรงพอพระทัยอย่างมาก จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระอนุวัตน์ราชนิยม” รองหัวหมื่น กรมมหาดเล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2461 และพระราชทานนามสกุล “เตชะวณิช” ตำแหน่งนายอากร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2461 และท่านยังเป็นต้นตระกูล “เตชะวณิช” อีกด้วย

คุณความดีที่ “รองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยม” (ยี่กอฮง)ได้สร้างไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตได้แก่

๑. โรงเรียนอนุวัตน์ศึกษาคาร หรือโรงเรียนโยธินบูรณะในปัจจุบัน (รัชกาลที่๖ทรงเสด็จเปิดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๔๖๑)

๒. โรงเรียนป้วยเอง หรือโรงเรียนเผยอิง (รัชกาลที่๖ทรงเสด็จเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓)

๓. โรงเรียนช่องฟ้าซินเชิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๔

๔. คณะเก็บศพไต้ฮงกง หรือมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ในปัจจุบัน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๔๓๙

๕. ถนน “เตชะวณิช”

๖. สะพาน “อนุวัตน์วโรดม”

๗. สะพาน “นิยมนฤนาถ”

๘. สะพาน “ฮงอุทิศ”

๙. บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที่๙)

๑๐. ริเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว

๑๑. ริเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้า

๑๒.บริจาคเงินซื้อเรือรบหลวงพระร่วง

๑๓.สร้างท่าน้ำฮั่วเซียม

๑๔.ดำรงตำแหน่งนายอากร เก็บภาษี และนำรายได้ส่งท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก

 

 

ที่มา : https://www.77kaoded.com/news/mssantiwon/2085628

ความเห็นถูกปิด