เปิดประวัติ วัดศรีสุพรรณ หลังองค์พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี

23

เปิดประวัติ วัดศรีสุพรรณ หลังองค์พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (29 ต.ค. 65) เกิดเหตุพระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ภายในวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พังถล่มลงมาเสียหาย ภายในกรุแตกพบมีทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ และพระธาตุอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับสาเหตุคาดว่ามาจากที่ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนทำให้น้ำซึมเข้าไปในรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทำให้ดินอุ้มน้ำสะสม เกิดแรงดันออกด้านข้าง จนพังถล่มลงมา

สำหรับวัดศรีสุพรรณนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในสมัยของพญาแก้ว ราชวงศ์มังราย พระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดที่มีชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

และทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2052 และสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถ โดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400

อีกหนึ่งไฮท์ไลท์ของวัดศรีสุพรรณคือภายในวัดมี “อุโบสถเงิน” แห่งแรกของโลก โดยเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่มีการชำรุด โดยใช้กรรมวิธีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัวลาย

โดยอุโบสถหลังนี้ ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลายสวยงาม ภายในอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธาน “พระเจ้าเจ็ดตื้อ” พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์

ความเห็นถูกปิด