เมืองคำชะโนด

104

เมืองคำชะโนด

แห่งที่ 1 และ 2 ให้เป็นทางลงสู่บาดาลของพญานาคเท่านั้น ส่วนแห่งที่ 3 ที่พรหมประกายโลก
เป็นที่ๆ พรหมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธิ์กลายเป็นมนุษย์ ให้พญาศรีสุทโธไปตั้งบ้าน
ครอบครองเฝ้าอยู่ ให้มีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ลักษณะต้นชะโนดให้
เอาต้นมะพร้าว ต้นหมาก และต้นตาลอย่างละเท่าๆ กันผสมกัน ในเวลา 1 เดือน ทางจันทรคติ
ข้างขึ้น 15 วัน ให้พญาศรีสุทโธและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์ เรียกชื่อว่า เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธ
และอีก 15 วัน ข้างแรมให้ พญาศรีสุทโธและบริวารกลายร่างเป็นนาค เรียกชื่อว่า
พญานาคราชศรีสุทโธ ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงกึ่งพุทธกาล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถอยหลังไป

เมืองคำชะโนด

พี่น้องชาวบ้านม่วง บ้านเมืองไพร บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จะได้พบเห็น
ชาวเมืองคำชะโนดทั้งผู้หญิง และผู้ชายไปเที่ยวงานบุญประจำปี หรือบุญมหาชาติ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า บุญพะเวศ อยู่บ่อยครั้ง แล้วก็จะเห็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก (ฟืม)
ไปทอผ้าอยู่เป็นประจำ เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธได้จัดให้มีการแข่งเรือ และประกวดชายงาม
ที่เมืองคำชะโนด นายคำตา ทองสีเหลือง ซึ่งเป็นชาวบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี ภายหลังได้บวชอยู่ที่วัดศิริสุทโธ (วัดดอนตูม) ติดกับเมืองคำชะโนด
และมรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2533 นายคำตาเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธ
ให้ไปประกวดชายงาม นายคำตา หายตัวไปประมาณ 6 ชั่วโมงจึงกลับมา
และเล่าเรื่องเมืองคำชะโนด ที่ได้เห็นมาให้ใครต่อใครฟังปัจจุบันนี้ คำชะโนด
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอบ้านดุง เรือตรีอนิวรรตน์ พระโยมเยี่ยม
อดีตนายอำเภอบ้านดุง ได้ชักชวนข้าราชการทุกฝ่ายตลอดทั้งตำรวจ อส. พ่อค้าและประชาชน

ร่วมกันสร้างสะพานทางเข้าเมืองคำชะโนด และปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นสถานที่
สักการะของชาวบ้านดุง และประชาชนทั่วไป ในวโรกาสทางราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุดรธานี
ได้คัดเลือกและนำน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดไปร่วมในงานพระราชพิธี
ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2530

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 นายมังกร มาเรียง ปลัดอำเภอบ้านดุง (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)
ได้ชักชวนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่าสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความมั่นคงแข็งแรงเข้าไปยังเมืองคำชะโนด และต่อมาได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นสะพานทางเดินที่สวยงาม

ปัจจุบันมีผู้คนจากต่างถิ่นที่ได้ทราบเรื่องความมหัศจรรย์ของเมืองคำชะโนด
หรือเมืองพญานาคนี้ ได้เดินทางมาชมกันมากมาย และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ใครได้ไปเยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้
โปรดอย่างลืมคำว่า “ไม่เชื่อหย่าลบหลู่”

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://pantip.com/topic/13116244

ความเห็นถูกปิด