เรียกความจำ สวดก่อนอ่านหนังสือเรียนหรือสอบ

71

เรียกความจำ สวดก่อนอ่านหนังสือเรียนหรือสอบ

คาถาเรียกความจำ

มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพภะสัมภวะ สุนทรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปีณะยะตัง มะนัง

(ท่องคำแปลด้วย “นางฟ้า คือ พระไตปิฆก อันเกิดจากดอกอุบล คือ พระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์ รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้ (ปฏิบัติตามได้) ซึ่งพระไตรปิฆกทั้งโลกียะ และโลกุตตระนั้นเทอญ”)

ไม่ได้ใช้เพียงตอนก่อนสอบเท่านั้น เมื่อลืมอะไรสิ่งไหนลองสวดดูอาจนึกขึ้นได้เลยก็เป็นได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด