เรื่องราวของ พญานาค (สันสกฤต: नागराज นาคราช) สัตว์มหัศจรรย์ในตำนาน

101

เรื่องราวของ พญานาค (สันสกฤต: नागराज นาคราช) สัตว์มหัศจรรย์ในตำนาน

เรื่องราวต่างๆของ พญานาค (สันสกฤต: नागराज นาคราช) สัตว์มหัศจรรย์ในตำนาน นั้นล้วนเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวัน 15 ค่ำเดือน 11 อีกทั้งยังมีข่าวรอยประหลาดที่มักจะปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่า รอยประหลาด รูปลักษณะนี้ เป็นรอยพญานาค รวมไปถึงขั้นที่ได้มีการรวบรวมเอาเค้าโครงเรื่องราวของ พญานาค จากตำนานต่างๆมาเรียบเรียงเขียนขึ้นเป็นบทประพันธ์และได้นำมาจัดสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่อง พญานาค นั้นถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมต่อๆกันมาอย่างช้านาน ผนวกกับความลึกลับและความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆ ที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั้นทำให้หลายๆคน เกิดมีความสงสัยใคร่ที่จะรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นข้อพิพาทที่ได้มีการถกเถียงโต้วาทีกันมานานหลายยุคหลายสมัยว่า” พญานาค”มีจริงหรือไม่ และตำนานเรื่องเล่าเกี่ยว พญานาค ที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไร

พญานาค (สันสกฤต: नागराज นาคราช) หมายถึง นาคผู้เป็นใหญ่ นาคผู้เป็นหัวหน้าตามความเชื่อในศาสนาแบบอินเดีย คล้ายกับพญามังกร (อักษรจีน: 龍王 หลงหวัง) ตามคติศาสนาพื้นบ้านจีน

นาค หรือ พญานาค มีรูปลักษณะคือ มีลำตัวเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดคล้ายๆปลา มีหลายสี หลายตระกูล ซึ่งแตกต่างกันไปตามวรรณะตามบารมี ของแต่ละตน อาทิ เช่นสีทอง บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ หรือบ้างก็มี เจ็ด สี และ ที่สำคัญ คือนาคตระกูลธรรมดาจะมีแค่เศียรเดียว แต่ พญานาคตระกูล ที่มีวรรณะบารมีสูงขึ้นไปตามลำดับขั้น นั้นก็จะมีเศียรตั้งแต่ สาม เศียร ห้า เศียร เจ็ด เศียร และ เก้า เศียร ซึ่งอาจมีจำนวนเศียรมากขึ้นไปกว่านี้อีกตามลำดับค่ะ นาคจำพวกนี้ได้สืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช (พญาอนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ หรือ พระแท่นที่ประทับของ พระวิษณุนารายณ์บรมนาท ณ เกษียรสมุทร( สันสกฤต: नारायण นารายณ์)หรือที่ เราหลายๆคนต่างรู้จักกันในพระนามอีกหนึ่งอย่างว่า พระวิษณุ (สันสกฤต: विष्णु วิษฺณุ) ซึ่ง เป็นหนึ่งในสามตรีมูรติ มีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์ค่ะ พญาอนันตนาคราช นั้นมีประวัติเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวที่ไม่สิ้นสุด และเป็น พญานาค ที่มีจำนวนเศียรมากสุดถึง หนึ่งพันเศียร เลยทีเดียวค่ะ ส่วนรูปลักษณะของ พญานาค ตามความเชื่อในแต่ละแถบภูมิภาคนั้นล้วนมีความแตกต่างกันออกไปมากมายหลากหลายรูปแบบลักษณะ แต่โดยพื้นฐาน แล้วก็คือ พญานาค ตามอย่างที่ผู้คนในแถบภูมิภาคนั้นๆจะเข้าใจ

 

ที่มา: tnews.co.th/social/408568/เรื่องเล่าขานตํานานพญานาคกับพระพุทธศาสนาตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล!!

ความเห็นถูกปิด