เรื่องเล่าจากป่าหิมพานต์ ตอนที่ 1

147

เรื่องเล่าจากป่าหิมพานต์ ตอนที่ 1

ครั้งกระโน้น ตอนเพิ่งมีโลกเกิดขึ้นใหม่ๆ โลกยังมีลักษณะแบนคล้ายหลังเต่า มีเสาค้ำจุลโลกไว้ ตั้งชี้สูงขึ้นไปยังดวงอาทิตย์ พื้นที่ส่วนใหญ่เต้มไปด้วยป่า และมากไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดมีชื่อเรียกโลกยุคนั้นว่า “โลกาหิมพานต์”
มีเกิดการต่อสู้ เข่นฆ่ากันอยู่ตลอดเวลา อย่างไร้ความปราณี การทำลายผู้อื่นจนล้มตายลงถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น กฎของสิงมีชีวิตมีหนึ่งเดียว…ผู้อ่อนแอกว่าย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้เข้มแข็ง…ทั้งหมดถือเป็นเรื่องธรรมดา
สัตว์น้อยใหญ่ ทั้งเข้มแข็งและอ่อนแอมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ถูกจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก
ลึกเข้าไปถึงใจกลางของป่าหิมพานต์ที่มีเสาค้ำจุนโลกอยู่ พื้นใต้เสามีร่างขนาดมหึมาของปลาอานนท์ล้อมพันไว้ ห่างออกไปมีระมาด(แรด) ผู้มีพลังกำลังมหาศาลสุดที่ผู้ใดจะต่อกรได้ในโลกาหิมพานต์แห่งนี้ แม้แต่พญาครุฑผู้ทรงอำนาจ หรือพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ก็เสมอเหมือนมิได้ ครั้งนั้นเมื่อระมาดพบเห็นนางกินรีผู้เลอโฉมเข้า ต้องการจะได้นางมมาเชยชมแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วย
ระมาดถือเป็นการดูถูกตน เกิดโทสะครอบงำ จึงกระโจนไล่จับ แต่กินรีที่มีความคล่องตัวสูงหลบหลีกได้ทุกครั้งไป
ระมาดโมโหเลือดขึ้นหน้า เห็นอะไรขวางหูขวางตาก็คว้าขว้างปาใส่่กินรี เห็นก้อนหินหยิบก้อนหินขว้างไป เห็นต้นไม้กระชากหักโค่นแล้วปาใ่ ด้วยพละกำลังมหาศาลของระมาดที่วิ่งไล่ล่าเกิดเป็นแรงสะเทือนครึกโครมไปทั่วโลาหิมพานต์

 

ที่มา : https://www.facebook.com/MagicPeach/posts/718239378286621/

ความเห็นถูกปิด