เรื่องเล่าตำนาน พระแม่คงคา สายน้ำแห่งอารธรรมที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต

114

เรื่องเล่าตำนาน พระแม่คงคา สายน้ำแห่งอารธรรมที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต

สายน้ำแห่งอารธรรมที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในดินแดนชมพูทวีป และเป็นสายน้ำแห่งการล้างบาป
ตำนานของแม่น้ำคงคาเล่าว่า พระแม่คงคาเป็นพระราชธิดาแห่งท้าวหิมวัตกับพระนางเมนกา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระพี่นางแท้ๆของพระแม่อุมาเทวี พระแม่คงคาในครั้งอดีตทรงเป็นพระชายา 1 ใน 4 แห่งพระนารายณ์ แต่ด้วยเกิดความขัดแย้งกันในพระชายา พระองค์จึงมอบพระแม่คงคาให้แด่พระศิวะ…..
เหตุว่าพระแม่คงคาเป็นสายน้ำบนสวรรค์ และด้วยเหตุใดแม่น้ำคงคานี้จึงปรากฎที่โลกมนุษย์

จึงมีตำนานเล่าต่อมาว่า ท้าวสัคระทรงทำพิธีอัศวเมธ ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยพิธีจะปล่อยม้าที่คัดเลือกมาแล้วโกยมีกองทหารติดตาม หากม้าวิ่งผ่านเมืองใด เจ้าเมืองนั้นจะต้องทำพิธีต้อนรับม้าอย่างสมเกียรติ หากเมืองใดไม่ต้อนรับม้าเท่ากับว่าแข็งข้อ ก็จะยึดเมืองนั้นทันที แล้วถ้าม้านั้นกลับมายังที่พิธีก็จะบูชายัญม้านั้นแด่เทพเจ้า แต่ว่าท้าวสัคระกำลังทำพิธีนั้น พระอินทร์ได้ลงมาขวางโดยปลอมองค์เป็นยักษ์มาลักม้าไป ท้าวสัคระจึงให้พระโอรสทั้ง60,000องค์ไปตามม้ากลับมา แต่พระโอรสทั้ง60,000ช่วยกันหาเท่าไรก็ไม่พบ จึงคิดว่า เมื่อยักษ์ตนที่ขโมยม้าไปนั้นต้องต้องมีอิทธิฤทธิ์ที่จะสามารถนำม้าไปไว้ใต้ดินได้แน่ๆ พระโอรสทั้ง 60,000องค์ช่วยกันขุดจึงแผ่นดินทะลุ เหล่าเทวดาเห็นดังนั้นก็กลัวว่าโลกจะทรุดลง จึงไปวินวอนให้พระนารายณ์ช่วย พระนารายณ์ทรงอวตารลงมาเป็นฤาษีนามว่า “กบินทร์” นั่งภาวนาอยู่ใต้ดินตรงกึ่งกลางของโลก โดยมีม้าที่ทำพิธีตนนั้นอยู่ด้วย พอพระโอรสทั้ง 60,000 องค์ขุดมาถึงก็พบฤาษีกับม้าก็คิดว่า ฤาษีตนนี้ที่ขโมยม้าไปจึงบันดาลโทสะใส่ จากนั้นฤาษีโกรธกริ้วที่พระโอรสทั้ง60,000 องค์ มารบกวนการบำเพ็ญเพียรของตนจึงเสกให้ไฟบรรลัยกัลย์เผาผลาญจนตายทั้ง 60,000 องค์ จนกลายเป็นเถ้าถ่าน ท้าวสัคระเห็นว่าพระโอรสหายไปนานจึงให้ พระอังศุมาน ผู้เป็นหลานออกตามหา จนมาพบว่าพระโอรสทั้ง60,000องค์สิ้นพระชนม์กันหมด พอดีพญาครุฑผ่านจึงบอกแก่พระอังศุมานด้วยสาเหตุการสิ้นพระชนม์ ด้วยพระโอรสทั้ง60,000องค์ไปดูหมิ่นพระฤาษีนารายณ์อวตารเข้า เท่ากับเป็นบาปอย่างมหันต์วิญญาณจะไม่ไปสู่สุคติ มีวิธีเดียวคือ อัญเชิญแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ให้ไหลผ่านพระเถ้าอังคารของพระโอรสทั้ง60,000องค์ที่จะได้ไปสวรรค์ พระอังศุมานจึงกลับไปแจ้งต่อท้าวสัคระ ท้าวสัคระจึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้มีพลังอำนาจอัญเชิญแม่น้ำคงคาลงมาชำระบาปของลูกๆ แต่ท้าวสัคระก็สิ้นพระชนม์ไป ต่อมาพระอังศุมานก็ทำหน้าที่ต่อจนสิ้นพระชนม์ไป จนต่อมาพระคีรถ ซึ่งเป็นหลานของพระอังศุมานทำสำเร็จโดย พระพรหมเห็นใจทรงประทานพรให้ พระศิวะทรงรับเป็นภาระให้แม่น้ำคงคาไหลลงมาบนมวยเกศาเพื่อรับกระแสคงคาเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโลก จากนั้นน้ำคงคาก็ไหลลงสู่โลก แตกเป็นแม่น้ำสายต่างๆ ในขณะที่น้ำคงคาไหลไปผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีชานุพอดี ฤาษีชานุกริ้วมากจึงอ้าปากลืนน้ำคงคาเข้าไปทั้งหมด เหล่าเทพพากันวิงวอนให้ฤาษียอมปล่อยพระแม่คงคาออกมา ฤาษีจึงปล่อยให้พระแม่คงคาไหลออกทางหู และแล้วน้ำคงคาก็กลายเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ไหลผ่านเถ้าพระอังคารแห่งพระโอรสทั้ง 60,000 พระองค์ วิญญาณแห่งพระโอรสจึงไปสู่สวรรค์เพราะถูกชำระบาปด้วยพระแม่แห่งความบริสุทธิ์นั่นเอง

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล facebook : สายญาณพญานาคราชและมหาเทพเทวามหาเทพเทวี

ความเห็นถูกปิด