เรื่องเล่าภาพม้า 8 ตัวที่นิยมนำมาติดไว้ในบ้าน 

83

เรื่องเล่าภาพม้า 8 ตัวที่นิยมนำมาติดไว้ในบ้าน

ม้า เป็นสัญลักษณ์ ของความกล้า ความขยัน ความรวดเร็ว ว่องไว ชาติอาชานัญ ผู้มีความดื้อดึง พยศ แต่ก็แฝงไปด้วยพละกำลังมหาศาล ความหมายของม้า จึงมีความหมายไปในทาง ความรวดเร็วว่องไว ความกล้า ความขยัน ขยันวิ่ง ขยันซอยขาถี่ๆ และพละกำลังมหาศาล ที่มีความทนทาน วิ่งไปได้นานเป็นชั่วโมง

ในยุคสมัยดโบราณ ม้าเป็นยานพาหนะที่จำเป็นต่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น เดินทางคนเดียว ใช้ม้า 1 ตัว นั่งบนหลังม้าได้เลย ขึ้นขี่ ควบไปได้ตามใจปราถนา เดินทางมากกว่า 1 คน ต้องมีเกวียนเทียมม้า ใช้ม้า อย่างต่ำ 1 – 2 ตัวขึ้นไป มีคนบังคับม้าให้ สำหรับการขนส่งคนในเกวียนใหญ่ๆ ก็ต้องใช้ม้าหลายตัว เช่น 3 ตัว 5 ตัว 8 ตัว และการใช้มาหลายตัว จึงเกิดเป็นที่มาของชื่อที่เรียกเครื่องยนต์เป็นแรงม้า เปรียบเทียบความเร็ว ความแรงของเครื่องยนต์กับความไวของม้าที่ควบนั่นเอง

ความกล้า ความขยัน ความรวดเร็ว ว่องไว ชาติอาชานัญ

คนจีนโบราณจึงนิยมเขียนภาพม้า นำมาติดในบ้านเรือนตนเอง เพื่อเสริมความกล้า ความขยันของคนในบ้าน ให้ ขยันทำมาหากิน จะได้ไม่นำพามาซึ่งความอดอยาก ยากจนนั่นเอง

ทีนี้ม้า 1 ตัว ม้า 3 ตัว ม้า 5 ตัว ม้า 8 ตัว ก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปอีก เราก็มีดูกันว่ากำลังของม้าที่ต่างกัน จะมีความหมายแตกต่างกันไปอย่างไรบ้าง

ม้า 1 ตัว ก็เปรียบเสมือนผู้เก่งกล้า ข้ามาคนเดียว ลุยเดี่ยวคนเดียว ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับผู้ใด ทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเดียว ขยันก็ขยันไป แต่จะถามหาความร่ำรวยนั้นยากซักหน่อย เพราะไม่มีพวกพ้องช่วยส่งเสริม

ม้า 3 ตัว ก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกับ หรือทีมเวิรค ขยันขันแข็งช่วยเหลือกันเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ แข่งขันกันเองในที เมื่อนั้นความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นจึงบังเกิดกับตนเอง

ม้า 5 ตัว ก็เปรียบเสมือนฝูงม้าที่รวมกันเป็นทีมที่เหนียวแน่น มีผู้นำ มีจ่าฝูง มีลูกน้องบริวาร ร่วมด้วยช่วยกัน เกื้อกูลกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่มีลูกน้องในบังคับบัญชา ต้องร่วมงานใกล้ชิดกับลูกน้องของท่าน เพื่อความสำเร็จสมดังปราถนา

ม้า 8 ตัว ก็เปรียบเสมือนกองทัพม้าของผู้กล้าที่บุกตะลุยในกองทัพ ความเก่งกล้า ความฮึกเหิม พละกำลังมากมายล้นพ้น จึงเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ แบบรวดเร็ว ว่องไว ยิ่งใหญ่ กล้าหาญ

คนโบราณมักนิยมนำภาพม้า 8 ตัวมาติดไว้ในบ้าน ในกิจการ ร้านค้าของตน เพราะต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รวดเร็ว ว่องไว เสริมบารมี นั่นเอง

ที่มาข้อมูล : https://fengshuiwin.com/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5/

ความเห็นถูกปิด