เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน พระคาถาหนุมานคลุกฝุ่น (นะโม ๓ จบ)

1,712

เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน พระคาถาหนุมานคลุกฝุ่น (นะโม ๓ จบ)

“โอม หะนุมานะ หะนุมานุ หะนุมานิ หะนุมานัง คลุกคลีตีมะอะ กายะพันธะนัง คงกระพันธะนัง อาวุทธัง ปะรายันติ โอมผงเผ่าเถ้าธุลีคงกระพันชาตรีสวาหะ คลุกคลีตีลัง คลุกคลีตีมะ คลุกคลีตีอุ คลุกคลีตีอะ นะโมพุทธายะ”

ใช้ภาวนาเสกฝุ่นหรือแป้งก่อนเข้าผจญศึกหากล้มแล้วถูกซ้ำจะเกิดมีพละกำลังตียังไงก็ไม่ล้ม ก่อนเรียนท่องจำลงในสัญญา(ความจำ)ให้ใส่บาตรหรือทำทานคนจนอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาและที่เกี่ยวข้องเพื่อขอประสิทธิ์ประสามก่อนจึงจะได้ใครทำได้เป็นประจำพระคาถาทุกบทจะขลังยิ่งนักแล

เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน พระคาถาหนุมานคลุกฝุ่น (นะโม ๓ จบ)

หนุมานร่ายมนต์
ที่จริงเรื่องลอดราวตากผ้าไม้ค้ำกล้วยหรือที่อโคจรไม่ได้ทำให้ของเสื่อมเลยครับเพราะปกติเสื้อผ้าของเราก็ซักรวมกันอยู่กับพวกกางเกงของสตรีผู้เปื้อนประจำเดือนอยู่หลายท่านมักจะกังวลหรือสงสัยทำให้จิตตกของดีจึงไม่อาจส่งผลบรรดาลฤทธิ์ให้ได้ของดีที่จริงนั้นอยู่ที่สัจจะในข้อศีลต่างหากให้ท่านพึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะถือศีล๕ ในข้อในข้อมหนึ่งไปตลอดชีวิตแค่นี้เว้นแต่ที่ไม่เจตนาแค่นี้บารมีเครื่องรางของขลังก็คุ้มกายแล้วครับบางคนถือได้มากสองถึงสามข้อของดีก็คุ้มศาสตราอาวุธได้ชะงัดผู้เขียนได้เห็นอย่างประจักษ์ตามแล้ว (ธรมมะขององค์พระต่างหากที่ทำให้เกิดอานุภาพความขลัง)

คาถาหลวงพ่ออั้น วัดโรงโค จังหวัดอุทัยธานี ท่านให้เสกทรายแล้วลูบไล้ตามร่างกายจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ จึงได้เรียกว่า “คาถาหนุมานคลุกฝุ่น” ไม่ใช่ใช้แล้วถูกตีลงไปนอนคลุกฝุ่น คาถานี้ได้ความว่ามีนักมวยบางคนก็ภาวนาคาถานี้แล้วลูบไล้ไปตามร่างกาย ได้ผลอย่างไรต้องไปถามนักมวยดูเอาเอง คาถาคือ

“โอมตัวกูคือหนุมาน วายุบุตรสวาหะ มีฤทธิ์ชาญชัยเบิกกรุงบาดาล หนุมานะอิทธิฤทธา อานุภาเวนะ อะนะอะ มะอะอุ นะมะพะทะ จะภะทะสะ นะมะอุ ยะธาพุทโมนะ โอมพระพายสวาหะ เจ้าเอ๋ย ช่วยลูกด้วย สังขาตัง โลกะวิทู โอมสวาหะ สวาโหม”

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาของตำนานฤทธิ์ยันต์หนุมาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอขอบคุณที่มา :https://www.kidnan.com/21654/

ความเห็นถูกปิด