เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน

660

เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน ตอนที่ 1

หากกล่าวถึง ยันต์หนุมาน มีเรื่องเล่าของคนแต่ก่อนที่ชอบสักรูปหนุมานกันนั้น อาจารย์แปลก สนธิรักษ์ ได้เล่าให้ อาจารย์เปลื้อง ณ นคร ฟังว่าเมื่อครั้งท่านไปทำหนังสือพิมพ์อยู่กับพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ที่วังถนนประมวญ วันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบ ทรงเปิดพระโสณี (สะโพก) ให้ดูรอยสักรูปหนุมานที่สะโพกข้างหนึ่ง เรื่องนี้ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงคำเตือนของผู้ใหญ่ที่ชอบสักตามร่างกายว่า อย่าไปตบสะโพกคนอื่นจะทำให้ “ของขึ้น” ที่แท้ก็กลัวจะไปตบถูกรูปหนุมานที่สักไว้นี่เอง

เรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน ตอนที่ 1 

หนุมานเชิญธง
นอกจากสักไทยเราก็ชอบคาถา เมื่อครั้งเป็นเด็กเรียนหนังสือที่วัดประดู่ทรงธรรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้เป็นสำนักใหญ่ในเรื่องเวทมนตร์เลขยันต์อะไรต่างๆ มีตำรับตำรามาก ผู้เขียนเองก็เคยได้รับคาถา “หนุมาน” ว่าเป็นคาถาหัวใจหนุมาน ครั้นมีอายุมากขึ้นได้อ่านตำราไสยศาสตร์เรื่องเวทมนตร์คาถาอะไรต่างๆ จึงพบว่าตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์มี “หัวใจ” กันทั้งนั้น เท่าที่จดไว้มีของหนุมาน พาลี องคต และลิงลม

หัวใจหนุมานนั้นว่า “ยะตะมะอะ”
หัวใจพาลีนั้นว่า “ยันตะนุภา”
หัวใจองคตนั้นว่า “พะหะวารา”
หัวใจลิงลมนั้นว่า “ยุวาพะวา”
ฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าหัวใจหนุมานกับหัวใจลิงลมเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ ผู้เขียนไม่มีความรู้ในเรื่องเวทมนตร์คาถา แต่ก็พยายามหาความรู้ว่าที่พูดๆ กันนั้นหมายความว่าอย่างไร เช่นคำว่า “หนุมานคลุกฝุ่น” ก็เคยเข้าใจว่าถึงจะล้มกลิ้งลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ยังลุกขึ้นมาได้ ภายหลังจึงทราบว่าเป็นชื่อ “คาถาหนุมานคลุกฝุ่น” มีหลายอาจารย์ เพื่อนคนหนึ่งจดมาให้ คาถามีดังนี้

ขอขอบคุณที่มา :https://www.kidnan.com/21654/

ความเห็นถูกปิด