เรื่องเล่าสมบัติแต่โบราณ ก่อเกิดตำนาน วนอุทยานแพะเมืองผี

95

เรื่องเล่าสมบัติแต่โบราณ ก่อเกิดตำนาน วนอุทยานแพะเมืองผี

“แพะเมืองผี” ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่หล่าย ตำบลน้ำชำ ตำบลทุ่งโฮ่ง ของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นอีกหนึ่งประติมากรรมหินทรายที่เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติโดยการกัดเซาะ ของกระแสน้ำเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูเขาพังทลายลงไป กลายไปเนินหินสูงต่ำสลับกันไปมา บริเวณหน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความสวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่

จากตำนานสู่ที่เที่ยวแพะเมืองผี แพร่ ตำนานตามล่าหาสมบัติ

เรื่องเล่าสมบัติแต่โบราณ ก่อเกิดตำนาน วนอุทยานแพะเมืองผี : เล่ากันว่า แต่ก่อนบริเวณป่าแห่งนี้ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธ์ไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ย่าสุ่ม ” เข้าไปหาผัก หน่อไม้ เป็นอาหาร แต่หลงป่าแล้วไปบังเอิญไปพบหลุมเงิน ทองคำ จึงได้นำเงิน และทองคำ ใส่ถุงแล้วเตรียมหาบกลับบ้าน แต่เกิดหลงป่าไม่สามารถนำเอาหาบเงิน ทองคำ ออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบแล้วหาไม้มาคาดเป็นราว (ราวไม้) ต่อมาจนสามารถกลับบ้านได้ เมื่อถึงบ้านก็ตัดสินใจกลับไปยังจุดที่ทิ้งหาบเงินหาบทองอีกครั้ง โดยเดินกลับไปตามราวไม้ที่คาดไว้ ( ราวไม้นี้ปัจจุบันเป็นร่องทางน้ำ จากบ้านน้ำชำ ไปยังแพะเมืองผี) โดยครั้งนี้ย่าสุ่ม ได้ชักชวนชาวบ้านให้เข้าไปด้วยกัน ปรากฏว่า เมื่อไปตามราวไม้จนถึงจุดที่ ย่าสุ่มวางหาบ ก็ไม่พบเงินและทองคำในหาบแต่อย่างใด ไม่รู้ว่าหายไปไหน ชาวบ้านจึงขนานนามสถานที่นั้นว่า “ แพะย่าสุ่มคาดราว ” และเมื่อช่วยกันค้นหาจนทั่วก็พบรอยเท้าคนเดิน ย่าสุ่ม และชาวบ้านจึงเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ซึ่งชาวบ้าน ขนานนามว่า “ แพะเมืองผี ” ในปัจจุบัน ก็ไม่พบรอยเท้าคนอีกเลย

(Thanks : geniuscampphrae)
ขอบคุณภาพจาก ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
ขอบคุณที่มาภาพและข้อมูล : www.painaidii.com/ พาเที่ยวทั่วไทยตามรอย 8 ตำนาน-ความเชื่อ

ความเห็นถูกปิด