เรื่องเล่าสืบทอดกันมา “พญานาค”

171

เรื่องเล่าสืบทอดกันมา “พญานาค”

ตำนานพญานาคตามตำนานที่ เล่าสืบทอดกันมา “พญานาค” มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความเชื่อว่าเป็น “วังบาดาล” ของเหล่านาคา พื้นที่บริเวณนี้จึงมีเรื่องราวและความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอย่างแรงกล้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เล่าสืบทอดกันมา “พญานาค”

เริ่มต้นที่ วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ภายในวัดศิริสุทโธ (คำชะโนด) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นเกาะกลางน้ำที่เชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ปกครองโดย เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช และเจ้าย่าศรีปทุมมานาคินี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

จังหวัดหนองคาย มีการเล่าขานว่าเป็น นครแห่งพญานาค เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเมืองหลวงของโลกบาดาลอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้า วัดไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย อีกทั้งตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณนี้ยังเป็นที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคด้วย นอกจากนั้นยังมี ถ้ำดินเพียง ที่เชื่อว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลซึ่งสามารถลอดผ่านแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวและคำชะโนดได้

บึงกาฬ เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับตำนานพญานาค คือ วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่บริเวณแก่งอาฮงที่เล่าขานกันว่าคือ สะดือแม่น้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดลึกสุดของแม่น้ำและใต้สายน้ำอันเชี่ยวกรากนี้คือวังบาดาลที่อยู่ลึกลงไปใต้ผืนพิภพ

แถบภาคอีสานยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีสถานที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องพญานาค ไม่ว่าจะเป็น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุเชิงชุม บึงหนองหานและเกาะดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆ เช่น เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร เป็นต้น

 

ที่มา:https://www.ch3thailand.com/news/scoop/16824

ความเห็นถูกปิด