เรื่องเล่าอภินิหารของเขาคิชฌกูฏ

81

เรื่องเล่าอภินิหารของเขาคิชฌกูฏ

ปรากฏการณ์ แห่งศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญชาวไทยทั้งหลายต่างตั้งจิตมั่นว่า จะต้องไปกราบสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต นั่นคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง ?เขาคิชฌกูฏ? ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ฝูงชนสุดประมาณในแต่ละฤดูกาลขึ้นเขาสักการะรอยพระพุทธบาท สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิชฌกูฏนั้นมิได้เป็นเพียงคำเล่าลือ เท่านั้น แต่สามารถบันดาลผลแด่ทุกคนที่มีจิตตั้งมั่นขึ้นไปถวายการนอบน้อมร่องรอยแห่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอัครสาวกทั้งหลาย รวมถึงผู้เปิดตำนานแห่งขุนเขาให้เหล่าสาธุชนได้มีโอกาสอันประเสริฐ นี้…ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร หรือพระครูธรรมสรคุณ แห่งวัดกะทิง?

เรื่องเล่าอภินิหารของเขาคิชฌกูฏ

อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ เขาคิชฌกูฏ? จักได้นำพาท่านได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และการสอนใจด้วยรอยธรรมทั้งปวงที่ปรากฏบนเขาคิชฌกูฏแดนพุทธภูมิแห่งนี้ว่ากันว่า ?

การขอพรเพียงข้อเดียวในทุก ๆ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนเขาคิชฌกูฏนั้น จักอำนวยพรให้เป็นจริงได้ตามที่ปรารถนา? การกล่าวเพียงเท่านี้หาได้สั่นคลอนความเชื่อของท่านไม่ ขอเชิญไปพิสูจน์เถิด

จักได้พบเห็นด้วยตัวท่านเองพรใด ๆ อันดีงาม และท่านทั้งหลายได้ขอไว้ดีแล้วต่อขุนเขาแห่งศรัทธานี้ จักน้อมมาบังเกิดแด่ทุกท่านให้เจริญด้วยมรรค ผล และสมบัติทั้งปวงตามความปรารถนาของท่านด้วยเถิด

ตำนานรอยพระพุทธบาท ” รอยพระพุทธบาท ” อยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ หรือเขาพระบาท ตำบลพลวง สูงจากระดับน้ำ
ทะเลประมาณ ๑,๐๗๙ ฟิต รอยพระพุทธบาทนี้จะมีมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีประวัติเล่ามาว่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗นายติ่ง หรือ
สมุนติ่ง กับพวกซึ่งอาชีพในการหาไม้กฤษณากะสำนักได้พากันไปหาไม้กฤษณากะสำนักที่บนเขานี้ และได้ไปตั้งที่พักอยู่
บนเขานี้ด้วย ตอนกลางวันต่างก็พากันออกไปเที่ยวแสวงหาโชคลาภตามป่า

อยู่มาวันหนึ่งเมื่อออกไปจากที่พักไปหาไม้กฤษณาในป่าแล้วได้พากันไปนั่งพักเหนื่อย
อยู่ที่ลานหินบนยอดเขาแห่งหนึ่ง พอหายเหนื่อยแล้วก็พากันเดินกลับที่พัก แต่เดินกัน
ไปมาก็ปรากฏว่าได้วกกลับมาที่ลานหินเดิมนั้นอีก เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักจึงได้พากัน
นั่งพักเหนื่อยยังลานหินนั้นอีก เพื่อนของสมุนติ่งคนหนึ่งได้ถอนหญ้าที่ลานหินนั้น เพื่อ
จะนอนก็ปรากฏว่าพบแหวนนาคขนาดใหญ่วงหนึ่ง ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้สบาย เมื่อ
ปรากฏเช่นนั้นทุกคนก็เข้าใจว่า ที่ตรงนี้คงจะมีทรัพย์สมบัติมากจึงได้ช่วยกันถอนหญ้า
บนลานหินนั้นจนหมดแต่ก็ ไม่พบอะไรอีก นอกจากลานหินซึ่งมีรอยเท้าขนาดใหญ่ของ
มนุษย์ยาวประมาณ ๕ ฟิตเศษกว้างประมาณ ๒ ฟิตเศษ และทั้งรอบเท้านั้นมีลวดลาย
เป็นกงจักรและก้นหอย และหลังจากที่สมุนติ่งกับพวกก็กลบรอยพระบาทแล้ว ก็พากัน
กลับไปที่พักได้โดยสะดวก แต่สมุนติ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องรอยพระบาทจึงไม่ได้
เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง

ขอขอบคุณที่มา : https://sites.google.com/site/midrattana/home/reuxng-lea-xphinihar-khxng-khea-khichch-kut

 

ความเห็นถูกปิด