เรื่องเล่า ลางสังหรณ์ เรื่องลี้ลับที่คนโบราณว่าไม่ลับ

120

เรื่องเล่า ลางสังหรณ์ เรื่องลี้ลับที่คนโบราณว่าไม่ลับ

 

ลางสังหรณ์ เรื่องลี้ลับที่คนโบราณว่าไม่ลับ

คุณเคยมีอาการแปลก ๆ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ร้ายไหม แล้วคนที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะร้ายดี คติความเชื่อคนโบราณว่าการที่มีลางสังหรณ์ล่วงรู้เหตุการณ์ได้นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีได้จากการฝึกฝน เพราะไว้ป้องกันสิ่งร้ายที่จะเกิดกับตัวคุณ คนโบราณมีวิธีฝึกจิตให้มีลางสังหรณ์ที่คุณเองฝึกฝนได้ จะฝึกอย่างไรบทความนี้

  รักษาศีลห้า การที่คนปกติมีศีลห้าอย่างเคร่งครัด ชีวิตจะไม่ตกอยู่ในอบายภูมิ เทวดาคุ้มครอง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ คนมีศีลจิตจะปกติ สงบอยู่ในความคิดที่ดี เวลาว่างอ่านหนังสือธรรมมะ ฝึกจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่อ่านส่งผลให้คนรักษาศีลจิตใจสูงส่ง คือกรรมดีก่อนที่จะไปสู่การมีลางสังหรณ์

การฝึกสมาธิ เมื่อคนมีศีลจิตจะสงบไม่ฟุ้งซ่าน การฝึกสมาธิจะสำเร็จ คนโบราณว่าการเริ่มฝึกสมาธิต้องเริ่มจากการนั่งฟังบทสวดมนต์ เวลาก่อนนอน เพราะการฟังบทสวดมนต์จะทำให้จิตนิ่งคุณเริ่มรู้ตัวว่าคลื่นสมองอยู่ในระดับหนึ่ง และควบคุมได้ แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิก่อนโดยการนั่งภาวนาจิตกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบการทำสมาธิทั่วไป บริกรรมยุบหนอ พองหนอแบบการฝึกสมาธิขั้นต้นจากนั้นตื่นแต่เช้าแล้วฟังบทสวดมนต์จนกระทั่งจิตนิ่ง คลื่นสมอง ควบคุมความคิดได้ไม่ฟุ้งซ่าน

ทำบุญใส่บาตร คนสมัยก่อนว่าการทำบุญใส่บาตรคือกลอุบายอย่างหนึ่งให้คนปราศจากความตระหนี่ แต่การใส่บาตรกับพระภิกษุ คือการให้ทานแด่สาวกพระพุทธเจ้ายิ่งได้ใส่บาตรกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบเคร่งในศีลจะมีบารมี ภาวนาว่าขอให้มีญาณวิเศษรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ บางคนชอบอยู่กับธรรมชาติ ควรนั่งฟังเสียงนกร้อง น้ำตกเป็นเวลานาน ๆ ใจจะสงบ จนหยุดความคิดเองได้ทั้งหมดจนเกิดลางสังหรณ์ได้ขณะจิตนิ่ง

 พระสงฆ์ที่เคร่งครัดการปฏิบัติพระธรรมวินัย จนเข้าสมาธิขั้นสูงจะมีญาณวิเศษล่วงรู้อะไรเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่บางคนเกิดมาพร้อมกับลางสังหรณ์ ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ จิตใจเขาสงบ จนหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านเหตุการณ์ล่วงหน้าบางอย่างจะเกิดเป็นภาพ เมื่อฝึกฝนตามคำแนะนำแล้วลางสังหรณ์จะอยู่กับคุณ

 

ที่มา Horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด