เรื่องเล่า ศึกของพี่น้องครุฑกับนาค

68

เรื่องเล่า ศึกของพี่น้องครุฑกับนาค

ในหนังสือ“สัตว์หิมพานต์” ของ ส.พลายน้อย ยังบอกอีกว่า ครุฑจับเฉพาะนาคที่ตัวเล็ก หรือที่มีขนาดพอที่จะจับลากขึ้นมาจากน้ำได้เพื่อบินขึ้นสู่อากาศได้อย่างรวดเร็ว พวกนาคเมื่อเห็นดังนั้นจึงหาวิธีป้องกันตัว ด้วยการกลืนก้อนหินเข้าไปไว้ในท้องเพื่อทำตัวให้หนัก ความหนักของก้อนหินถ่วงตัวนาคไว้ กว่าครุฑจะหิ้วนาคขึ้นไปได้ก็ถูกคลื่นซัดจมน้ำตายเสียมากเหมือนกัน

เรื่องเล่า ศึกของพี่น้องครุฑกับนาค

พวกครุฑเปลี่ยนแผนจับนาค
พวกครุฑได้ประชุมคิดแก้ปัญหานี้อยู่นาน ในที่สุดไปได้อาจารย์ดีซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกนาค ครุฑได้อ้อนวอนให้อาจารย์ไปลวงถามความลับจากพวกนาค ตอนแรกพวกนาคไม่ยอมบอก อาจารย์ได้ไปเซ้าซี้ถามและรับปากว่าจะไม่บอกใคร นาคจึงยอมบอกความลับให้

อาจารย์ทุศีลนำความลับไปบอกครุฑ พวกครุฑก็เลยเปลี่ยนแผนกระพือปีกให้น้ำแตกเป็นช่องแล้วก็จู่โจมลงไปจับหางนาค ปล่อยให้หัวนาคห้อยลงมา นาคจึงสำรอกอาหารและหินออกหมด ครุฑจึงจับนาคได้โดยสะดวก

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเขียนภาพครุฑจับนาคหรือแกะสลักรูปครุฑ ตามหน้าบันโบสถ์วิหาร จึงให้ครุฑจับหางนาคปล่อยหัวนาคอยู่ข้างล่าง อันเป็นวิธีจับนาคที่ถูกวิธีและเป็นแบบอย่างของการเขียน หรือแกะสลักรูปครุฑจับนาคที่ถูกต้องต่อมา”

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.silpa-mag.com, หนังสือ “สัตว์หิมพานต์” ของ ส.พลายน้อย
ภาพจาก: en.wikipedia

ขอขอบคุณที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/183324.html

ความเห็นถูกปิด