เวียนเทียนให้ถูกต้อง​ ทำอย่างไร

359

เวียนเทียนให้ถูกต้อง​ ทำอย่างไร

เวียนเทียนให้ถูกต้อง

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ นอกจากการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ หรือปฏิบัติธรรมแล้ว ชาวพุทธหลายคนมักจะชักชวนกันไปเวียนเทียนที่วัด แล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า เราเวียนเทียนไปเพื่ออะไร? วันนี้เรามีคำตอบมาไขข้อข้องใจให้ค่ะ   

ความหมายและความสำคัญของการเวียนเทียน
การเวียนเทียนเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล “เวียนเทียน” คือ การเดินเวียนขวา หรือ เดินตามเข็มนาฬิกา รอบบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่เคารพบูชาเพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคล สิ่งของ หรือ สถานที่นั้น ๆ อย่างสูงสุด โดยพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเคารพบูชาสูงสุดนั่นเอง

ปกติแล้วเราสามารถเวียนเทียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเวียนเทียนตอนเย็นเสมอไป แต่โดยส่วนมากนิยมเวียนเทียนตอนกลางคืนเนื่องจากอากาศไม่ร้อนมากนัก ส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต่าง ๆ นิยมจัดกิจกรรมเวียนเทียน ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ส่วนใครที่อยากเวียนเทียนในวันอื่น ๆ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยก็สามารถทำได้เช่นกัน สรุปแล้วการเวียนเทียนก็เป็นวิธีการแสดงความเคารพวิธีหนึ่งเช่นเดียวกับการกราบไหว้ แต่การเวียนเทียนเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดนั่นเอง

เวียนเทียนให้ถูกต้อง​.​.​.ทำอย่างไร?

  1. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียนให้พร้อม
  2. ทำจิตใจให้สงบด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
  3. เวียนเทียนรอบที่หนึ่ง ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พร้อมท่องบทเจริญพระพุทธคุณ
  4. เวียนเทียนรอบที่สอง ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรม พร้อมท่องบทเจริญพระธรรมคุณ
  5. เวียนเทียนรอบที่สาม ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ พร้อมท่องบทเจริญพระสังฆคุณ
  6. หลังจากเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียนไปวางในจุดที่วัดเตรียมไว้ให้ด้วยอาการสำรวม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tescolotus.com

ความเห็นถูกปิด