เสน่ห์เครื่องราง…พระอุปคุต(พระบัวเข็ม)

138

เสน่ห์เครื่องราง…พระอุปคุต(พระบัวเข็ม)

เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้ตั้งจิตสวดนะโม ๓ จบ และสวดคาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วยคาถาขอลาภพระมหาอุปคุตอีก ๑ จบเสร็จแล้วเอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้าและสินค้าต่างๆ ในร้าน หรือทำธุรกิจอย่างอื่น ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นทั้งหมดให้ปฎิบัติตามที่กล่าวมานี้ก่อนเปิดร้านในตอนเช้า ก่อนลูกค้าจะเข้าร้านหรือก่อนเปิดสำนักงานเวลาเช้า เป็นการเรียกเสน่ห์ เมตตามหานิยมให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากมาย มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย ส่งเสริมฐานะให้รวย โจรผู้ร้ายเมตตาสงสารไม่มารบกวน ที่สำคัญศัตรูคู่แข่งไม่อาจขัดลาภหรือผลประโยชน์ได้

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมัง ทะเถโร

สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมารนี้ นับเป็นคาถาที่มีอานุภาพมากที่สุด ดังปรากฏในประวัติของท่าน ตอนพระอุปคุตเถระผูกมารโดยบริกรรมคาถาเนรมิตเป็นซากสุนัข เน่าเหม็นมีหนอนชอนไชยั้วเยี้ยไปผูกติดกับคอพญามาร แล้วเปล่งวาจาสิทธิ์ว่า แม้เทวดาและพรหมไม่สามารถปลดเปลื้องได้ และ พระอุปคุตยังเอาผ้ารัดอกของท่านออกมาพันคอพญามารผูกติดกับภูเขาอยู่นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วันจนกระทั่งพระเจ้าอโศกมหาราชทำการฉลองสมโภชพระสถูปเสร็จสิ้น พระอุปคุตเถระจึงค่อยแก้พันธนาการออกจากคอพญามาร ให้เป็นอิสระกลับสู่วิมานของตน คาถาพระมหาอุปคุตผูกมารมีอานุภาพความ ศักดิ์สิทธิ์ มาก เสกด้วยสายสิญจน์ทำเป็นมงคลสวมคอ หากปลุกเสกครบ ๑๐๘ ครั้ง สามารถป้องกันภูตผีปีศาจทั้งปวง และป้องกันอุปัทวะอันตรายต่างๆ

ถ้าเสก ๓ –๗ คาบ ผูกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเข้าสิง จะเจ็บปวดร้องครวญครางโหยหวนอย่างน่าเวทนา ถ้าจะให้ผีที่สิงอยู่ออกไป ให้ถอดหรือแก้ด้ายผูกคอออก แล้วเอาด้ายนี้ตีปัดตามตัวผู้ที่ถูกผีสิง ผีจะอยู่ไม่ได้ และไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีก

คาถาพระมหาอุปคุตผูกมารนี้ยังมีอุปเท่ห์อีกมากมายใช้ปลุกเสกในทางพุทธเวชพิชิตโรคอาพาธ ได้วิเศษนัก

คาถาบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม)

จิตติ จิตติ ริตติ ริตติ มิตติ มิตติ เอหิ มะมะ ปะทุมะ พุทโธ นานา ปารมีสัมปัณโน อิติปิ โส ภะคะวา มะอะอุเมตตา

จะ มหาราชา สัพพะสะเนหา จะ ปูชิตา สัพพะสุขัง มหาลาภัง สัพพะโกธัง วินัสสันติ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

(สวด ๓, ๕, ๗, ๙ จบ หรือเท่าอายุของผู้บูชา)

การตั้งบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม)

การตั้งบูชาพระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม นิยมตั้งบูชาบนฐานรองรับ อยู่กลางภาชนะใส่น้ำ เป็นการจำลองคล้ายกับท่านจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทร แล้วใช้ดอกมะลิลอยในน้ำบูชา และต้องตั้งต่ำกว่าพระพุทธ เนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้า

วิธีการบูชาพระอุปคุต

น้ำเย็นวันละ 1 แก้ว ธูปหอม 3 ดอก

ดอกมะลิหรือดอกบัวขาว หรือดอกอะไรก็ได้

ถวายข้าว, กล้วย, ขนม ทุกเช้า หรือทุกวันพระ ห้ามถวายประเภทสิ่งมีชีวิต เช่นเนื้อ ปลา เป็นต้น (ให้ถวายมังสะวิรัติ)

เวลาจัดงาน ให้จัดโต๊ะพิเศษ อันเชิญพระอุปคุตมาตั้งไว้ พร้อมบูชาเครื่องสักการะตลอดงาน อย่าให้ไฟดับ

อานิสงส์การบูชาพระอุปคุต จะเป็นสิริมงคลชุ่มเย็นตลอด ป้องกันภัยพิบัติและแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆและอุบัติเหตุทั้งหลาย เป็นผู้ชนะมารและศัตรูที่จะมาปองร้ายเราทั้ง 10 ทิศ เป็นผู้มีอำนาจวาสนาดี ไม่มีใครข่มเหงรังแก

เป็นที่เคารพนับถือและเกรงกลัวของคนทั้งหลาย เป็นผู้กินไม่หมด มีโชคลาภอยู่ตลอดเหมือนพระอุปคุตสัปดาห์หน้ามาพบกับเครื่องรางล้านนา มหาเสน่ห์ใครใช้คนรักคนหลงติดต่อเจรจาใดๆได้ผลอย่างเหลือเชื่อ อย่าลืมติดตามอ่านกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก chiangmainews.co.th

ความเห็นถูกปิด