เสริมดวงการเงิน..คนเฒ่าคนแก่ว่าไว้ เสริมดวงยังไงให้กระเป๋าตุง ไม่มีแฟบ

82

เสริมดวงการเงิน..คนเฒ่าคนแก่ว่าไว้ เสริมดวงยังไงให้กระเป๋าตุง ไม่มีแฟบ

 

เสริมดวงการเงิน..คนเฒ่าคนแก่ว่าไว้ เสริมดวงยังไงให้กระเป๋าตุง ไม่มีแฟบ

คนที่มีฐานะการเงินสมัยก่อนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่า ควรใช้จ่ายอย่างประหยัดเหลือเงินเก็บไว้ยามฉุกเฉินและสร้างคติความเชื่อคนโบราณไว้สอนลูกหลานว่าควรทำตามอย่างไร เงินทองจะไม่มีวันหมด ไม่หนี้สิน บทความนี้

หมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธิ วิธีที่ง่ายสำหรับชาวพุทธแต่ ทราบไหมว่ามนุษย์ที่มีกิเลสทั้งหลายที่ไล่ตัณหาออกจากตนเองไม่ออก พระพุทธเจ้าจะสอนให้สวดมนต์ทำให้จิตนิ่ง มีสมาธิ และการฝึกนั่งสมาธินาน ๆ จนจิตนิ่งเข้าระดับสูง จะกำจัดความอยากจากจิตใจ ชำระล้างกิเลสทั้งปวง จะทำการใดจะเจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญการสวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่เสมอเจ้ากรรมนายเวรที่เคยก่อไว้จะมาร่วมอนุโมทนา ไม่ไปคอยจองเวร สร้างอุปสรรคขณะประกอบสัมมาอาชีพ การค้าขายจะราบรื่น

   ทำทาน การทำทานกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก คนโบราณจัดว่าคือการทำบุญที่เข้าตรงจุดที่สุด เปรียบประดุจการเข้าไปแก้ปัญหาที่เพื่อนมนุษย์ประสบอยู่ บำบัดความยากไร้อย่างรวดเร็ว เพราะความหิวจะบำบัดโดยอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ความขัดสนจะบำบัดโดยเศษทรัพย์ที่บริจาค ฉะนั้นการทำทานความเชื่อคนโบราณว่าจะได้บุญมากกว่าการไปทำบุญที่ใด กรรมเก่าที่เคยติดตัวมาแต่ปางก่อนจะบรรเทาเบาบาง กรรมที่แสดงผลเรื่องการต้องมีหนี้จะบรรเทาตาม

 พกสิ่งมงคล ความเชื่อชาวยุโรปโบราณว่าการพกคริสตัสสีเหลืองไว้เสมอจะเสริมดวงเรื่องการเงิน ชาวจีนจะสอนให้พกเหรียญเงินจีนโบราณ เลือกเหรียญที่ยิ่งมีความเก่าเท่าไหร่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก นำมาเรียงเป็นแนวเส้นตรงแปะกาวลงบนกระดาษสีแดง พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เสริมดวงการค้า การเงินไหลเข้าการรับมากว่าจ่าย แล้วนำไปวางไว้ในลิ้นชักที่ทำงาน และพกติดตัวไว้เสริมดวงการเงิน

คนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนหนาว อาศัยความเชื่อถ่ายทอดออกมาเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้สอนลูกหลาน ที่สำคัญอย่าประมาท ยึดความพอเพียง จะไม่ขัดสน

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา

ความเห็นถูกปิด