เสริมดวง ปรับชะตาชีวิตที่ตกต่ำให้ดีขึ้นด้วยการสร้างบุญบารมี

123

เสริมดวง ปรับชะตาชีวิตที่ตกต่ำให้ดีขึ้นด้วยการสร้างบุญบารมี

การแก้บนอีกวิธีหนึ่งที่นอกเหนือจากการถวายเครื่องสังเวย คือการสร้างบารมีบุญ ซึ่งวิธีนี้เป็นการแก้บนด้วยการปฏิบัติบูชา ทำบุญเสริมดวง ปรับชะตาชีวิตที่ตกต่ำให้ดีขึ้น เนื่องจากการสร้างบารมีบุญ เป็นวิธีปฏิบัติบูชา ที่ไม่ต้องตั้งเครื่องเซ่นไหว้ ไม่ต้องเบียดเบียนใคร เป็นการปฏิบัติด้วยกายก็ดี ด้วยใจบริสุทธิ์ก็ดี ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง โดยเป็นการอุทิศผลบุญที่ได้ทำส่งผลแก่สิ่งที่เราได้บนบานเอาไว้

1.การเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ตลอดจนการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการสร้างบุญที่ง่ายเช่นกัน เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่เราได้บนบานศาลกล่าวไว้ เป็นการขออโหสิกรรมต่อกัน

2.นั่งสมาธิ ฝึกสติ การนั่งสมาธิ เจริญภาวนา ถือเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดรู้ กำหนดชอบ ทำให้จิตใจสงบ ผลบุญที่ได้ก็จะส่งผลกับเจ้ากรรมนายเวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้

3.แผ่เมตตา การแผ่เมตตาเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่เราได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ ทำให้ผลบุญที่ได้อุทิศไว้ส่งผลดีแก่ตัวของเรา

4.ถวายสังฆทาน เป็นการนำอาหารแห้ง ยารักษาโรค หรือข้าวของเครื่องใช้มาจัดถวายพระสงฆ์ เป็นการลดกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าทำถูกวิธีก็จะได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก ผลบุญที่ทำก็จะส่งผลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าที่เจ้าทางได้รับ ทำให้ชีวิตที่เคยติดขัดเริ่มดีขึ้น

5.ถือศีล 8 หรือศีล 5 การถือศีล 5 ศีล 8 ไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว การถือศีลอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ หรือจะทำระหว่างทำงานก็ได้เช่นกัน การถือศีลคือการละเว้นการกระทำผิดศีลตลอดทั้งวัน อาจจะทำทุกวันพระ ซึ่งการรักษาศีลจะทำให้ใจเราสะอาด ผลบุญที่ได้ก็จะสะท้อนไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ สิ่งใดที่ทำแล้วติดขัดก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

6.ทำบุญตักบาตร และให้ทานอยู่เสมอ

การทำบุญตักบาตร และการหมั่นให้ทานอยู่เสมอ เป็นการสละความเห็นแก่ตัวออกไป เคยได้ยินไหม ยิ่งให้ ยิ่งได้ หากเราอยากได้กลับมา เราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อน หากทำได้แบบนี้อยู่เป็นประจำ ผลจากการให้ทานก็ย่อมส่งผลทำให้เราบังเกิดโชคลาภและทำอะไรชีวิตก็รุ่งเรืองเช่นกัน

การแก้บนด้วยการสร้างบารมีบุญนั้น เป็นการแก้บนที่ใช้วิธีปฏิบัติเพื่ออุทิศให้กับสิ่งที่เราได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวร โดยเป็นวิธีการปฏิบัติบูชาที่ไม่ได้เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีแต่จะยิ่งทำให้โลกวิญญาณได้ไปกับเรา เราเขาได้ เขาก็จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น วิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้แก้บนได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

 

ที่มา : https://www.phuttha.com/วิธีแก้บนที่จำไม่ได้/

ความเห็นถูกปิด